ΆΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ

Η κάνναβη από το στόμα και η CBD για το άγχος χρησιμοποιείται συχνά στους διάφορους πολιτισμούς και αναφέρεται σε ένα βεδικό κείμενο του 2.000 π. Χ. [GA Grierson, September 1894].

Αντίθετα, η THC μπορεί να αυξήσει το άγχος σε ορισμένους ασθενείς και να το μειώσει σε άλλους. Ωστόσο, η CBD έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το άγχος όταν βρίσκεται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στο φυτό της κάνναβης.

Από μόνη της η CBD έχει αποδειχθεί σε διάφορες μελέτες σε ζώα και ανθρώπους ότι μειώνει το άγχος. Η μείωση του στρες φαίνεται ότι σχετίζεται με την δράση της CBD στις μεταιχμιακές και παραμεταιχμιακές περιοχές του εγκεφάλου.

Οι κυριότερες μελέτες για το άγχος χρονολογικά

Μελέτη Guimaraes FS et al, 1990

Σε αρουραίους, η CBD, σε δόσεις <10 mg/kg έχει ισχυρότερη αγχολυτική δράση από μεγαλύτερες (100 mg/kg) (Guimaraes FS et al, 1990).

Μελέτη Zuardi AW et al, 1993

Μια διασταυρούμενη μελέτη έδειξε ότι τα επίπεδα της κορτιζόλης στο πλάσμα μειώθηκαν σημαντικά σε ασθενείς που έλαβαν από το στόμα CBD σε δόσεις 300 έως 600 mg, οι οποίες είχαν ηρεμιστικό αποτέλεσμα (Zuardi AW et al, 1993).

Μελέτη Zanelati TV et al, 2010

Η δραστικότητα της CBD στους υποδοχείς 5-HT1A μπορεί να οδηγήσει στα νευροπροστατευτικά, αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά οφέλη της, ενώ ο μηχανισμός δράσης με τον οποίο μειώνεται το άγχος της CBD εξακολουθεί να είναι ασαφής (Zanelati TV et al, 2010).

Μελέτη Crippa JA et al, 2011 

Στη μελέτη αυτή μετρήθηκε η περιφερειακή ροή του αίματος στον εγκέφαλο στον εγκέφαλο (rCBF) 10 ασθενών που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με SAD με την χρήση (99m) Tc-ECD SPECT [Crippa JA et al, 2011].

Στην πρώτη συνεδρία οι ασθενείς πήραν CBD (400 mg) από το στόμα ή πλασέμπο. Στη δεύτερη συνεδρία, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας φάρμακο που δεν είχε χορηγηθεί στην προηγούμενη συνεδρία.

Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, η CBD συσχετίστηκε με μείωση της υποκειμενικής ανησυχίας και της πρόσληψης ECD στην αριστερή παραϊπποκαμπική έλικα, στον ιππόκαμπο και την κατώτερη κροταφική έλικα και αύξηση της πρόσληψης ECD στην δεξιά οπίσθια έλικα του προσαγωγίου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η CBD μειώνει το άγχος στο SAD και η δράση αυτή σχετίζεται με τις δράσεις της στις περιοχές του εγκεφάλου και του παραμυελικού εγκεφάλου.

Μελέτη Bergamaschi Mateus M et al, 2011

Η Γενικευμένη Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους (SAD) είναι μία από τις συχνότερες αγχωτικές καταστάσεις με εξασθένηση της κοινωνικής ζωής. Η κανναβιδιόλη έχει δείξει αγχολυτικές επιδράσεις τόσο στον άνθρωπο, όσο και στα ζώα.

Σε μία μελέτη, 24 ασθενείς με κοινωνικό άγχος (DB-RCT), η CBD, σε δόση 600 mg πριν από μια δημόσια ομιλία μείωσε το άγχος και την ενόχληση, βελτιώνοντας παράλληλα την νοημοσύνη (Bergmaschi et al Mateus M, 2011).

Σε άλλη μελέτη με 10 υγιείς εθελοντές (DB-CT), η CBD, σε δόση 300 mg, μείωσε το άγχος μετά από μια αγχωτική εργασία (δημόσια ομιλία). Παρόμοια, σε 8 εθελοντές, απέτρεψε την ανησυχία από την χρήση της THC (DB-CT) (Zuardi AW et al, 1993; Zuardi AW et al, 2017).

Μελέτη Schier AR et al, 2012

Μια ανασκόπηση του 2012 αξιολόγησε μια σειρά διεθνών μελετών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η CBD μειώνει το άγχος, ιδιαίτερα το κοινωνικό, και πρότεινε να γίνουν περισσότερες κλινικές μελέτες [Shier AR et al, 2012].

Μελέτη Zhornitsky S and Potvin S, 2012

Μια διασταυρούμενη μελέτη που συνέκρινε την CBD με την νιτραζεπάμη διαπίστωσε ότι η CBD σε δόση 160 mg αυξάνει την διάρκεια του ύπνου. Οι υψηλότερες δόσεις της CBD, που είναι θεραπευτικές για το άγχος, την αϋπνία και την επιληψία, μπορεί επίσης να αυξήσουν την πνευματική καταστολή (Zhornitsky S and Potvin S, 2012).

Μελέτη Campos AC et al, 2013

Μία μελέτη σε ζώα σχετιζόμενη με το στρες και το ενδοκανναβινοειδές σύστημα διαπίστωσε ότι η βελτίωση του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος μπορεί να είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για τον μετριασμό των συμπεριφορικών και φυσικών συνεπειών του στρες.

Τα ευρήματα της μελέτης υποστηρίζουν ότι η αγχολυτική επίδραση της χρόνιας χορήγησης CBD στο στρες ποντικών εξαρτάται από την προνευρογενή δράση της στον ενήλικα ιππόκαμπο, διευκολύνοντας την σηματοδότηση με την μεσολάβηση των ενδοκανναβινοειδών [Campos AC et al, 2013; 241].

Μελέτη Fuss J et al, 2015

Η «υψηλή» εμπειρία μετά την άσκηση, εκτός από την απελευθέρωση ενδορφίνης, έχει αποδειχθεί ότι προκαλείται εν μέρει από το ανανταμίδιο που δρα στους CB1 υποδοχείς, προκαλώντας αγχολυτικές επιδράσεις (Fuss J et al, 2015).

Μελέτη Blessing Esther M et al, 2015

Μία μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2015 στο Επιστημονικό Περιοδικό Neurotherapeutics κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η CBD έχει αξιοσημείωτο δυναμικό ως θεραπεία για τις πολλαπλές διαταραχές του άγχους (Esther M Blessing et al, 2015).

Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders, 2015

Μία άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 στο Journal of the American Society for Experimental  NeuroTherapeutics λέει ότι «οι προκλινικές ενδείξεις υποστηρίζουν έντονα την CBD ως θεραπεία για τις διαταραχές του άγχους, συμπεριλαμβανομένης της PTSD, των γενικευμένων διαταραχών τους άγχους, της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και της εποχικής συναισθηματικής διαταραχής, με έλλειψη αγχογόνων επιδράσεων, ελάχιστων ηρεμιστικών επιδράσεων και εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας» (Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders, 2015).

Μελέτη Iffland K and Grotenhermen F, 2017

Η χορήγηση της CBD μέσω διαφορετικών οδών και η μακροχρόνια χρήση της σε δόσεις 10-400 mg/24ωρο δεν έχει τοξικές επιδράσεις στους ασθενείς. Ακόμα και δόσεις έως 1500 mg/ 24ωρο έχουν γίνει καλά ανεκτές στη βιβλιογραφία (Iffland K and Grotenhermen F, 2017).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ

ü Crippa JADerenusson GNFerrari TBWichert-Ana LDuran FLMartin-Santos RSimões MVBhattacharyya SFusar-Poli PAtakan ZSantos Filho AFreitas-Ferrari MCMcGuire PKZuardi AWBusatto GFHallak JE. Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. J Psychopharmacol. 2011 Jan;25(1):121-30.

ü Bergamaschi MM, Queiroz RH, Chagas MH, et al. Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking in treatment-naïve social phobia patients.  Neuropsychopharmacology. 2011 May;36(6):1219–26

ü Campos AC, Z. Ortega, J. Palazuelos, M. V. Fogaça, D. C. Aguiar, J. Díaz-Alonso, S. Ortega-Gutiérrez, H. Vázquez-Villa, F. A. Moreira, M. Guzmán, I. Galve-Roperh, and F. S. Guimarães, “The Anxiolytic Effect of Cannabidiol on Chronically Stressed Mice Depends on Hippocampal Neurogenesis: Involvement of the Endocannabinoid System. International Journal of Neuropsychopharmacology 16, no. 6 (2013): 1407–1419.

  • Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Article (PDF Available) in Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics 12(4) · September 2015

ü Fuss J, Steinle J, Bindila L, et al. A runner’s high depends on cannabinoid receptors in mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Oct 20;112(42):13105–8.

  • Grierson GA. The Hemp Plant in Sanskrit and Hindi Literature,” Indian Antiquary (September 1894): 260–262.

ü Guimarães FS, Chiaretti TM, Graeff FG, Zuardi AW. Antianxiety effect of cannabidiol in the elevated plus-maze.  Psychopharmacology (Berl) 1990;100(4):558–9.

  • Iffland K, Grotenhermen F. An update on safety and side effects of cannabidiol: A review of clinical data and relevant animal studies. Cannabis Cannabinoid Res. 2017 Jun 1;2(1):139–54.

ü Schier AR, N. P. Ribeiro, A. C. Silva, J. E. Hallak, J. A. Crippa, A. E. Nardi, and A. W. Zuardi, “Cannabidiol, a Cannabis sativa Constituent, As an Anxiolytic Drug. Revista Brasileira de Psiquiatri 34, suppl. 1 (2012): S104–S110.

  • Zanelati TV, Biojone C, Moreira FA, Guimarães FS, Joca SR. Antidepressant-like effects of cannabidiol in mice: Possible involvement of 5-HT1A receptors. Br J Pharmacol. 2010 Jan;159(1):122–8.

ü Zuardi AW, Rodrigues NP, Silva AL, et al. Inverted U-shaped dose-response curve of the anxiolytic effect of cannabidiol during public speaking in real life. Front Pharmacol. 2017 May 11;8:259.

  • Zuardi AW, Cosme RA, Graeff FG, Guimarães FS. Effects of ipsapirone andcannabidiol on human experimental anxiety. J Psychopharmacol. 1993 Jan;7(1 Suppl):82–8.

ü Zuardi AW, Guimarães FS, Moreira AC. Effect of cannabidiol on plasma prolactin, growth hormone and cortisol in human volunteers. Braz J Med Biol Res. 1993 Feb;26(2):213–7.

  • Zhornitsky S, Potvin S. Cannabidiol in humans—the quest for therapeutic targets. Pharmaceuticals (Basel) 2012 May 21;5(5):529–52.