Άγχος και στρες

Η κάνναβη από το στόμα και η CBD για το άγχος χρησιμοποιείται συχνά στους διάφορους πολιτισμούς και αναφέρεται σε ένα βεδικό κείμενο του 2.000 π. Χ. [GA Grierson, September 1894]. Αντίθετα, η THC μπορεί να αυξήσει το άγχος σε ορισμένους ασθενείς και να το μειώσει σε άλλους. Ωστόσο, η CBD έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το άγχος όταν βρίσκεται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στο φυτό της κάνναβης.

Από μόνη της η CBD έχει αποδειχθεί σε διάφορες μελέτες σε ζώα και ανθρώπους ότι μειώνει το άγχος. Η μείωση του στρες φαίνεται ότι σχετίζεται με την δράση της CBD στις μεταιχμιακές και παραμεταιχμιακές περιοχές του εγκεφάλου.

Οι κυριότερες μελέτες για το άγχος

Μελέτη Guimaraes FS et al, 1990

Σε αρουραίους, η CBD, σε δόσεις <10 mg/kg έχει ισχυρότερη αγχολυτική δράση από μεγαλύτερες (100 mg/kg) (Guimaraes FS et al, 1990).

Μελέτη Zuardi AW et al, 1993

Μια διασταυρούμενη μελέτη έδειξε ότι τα επίπεδα της κορτιζόλης στο πλάσμα μειώθηκαν σημαντικά σε ασθενείς που έλαβαν από το στόμα CBD σε δόσεις 300 έως 600 mg, οι οποίες είχαν ηρεμιστικό αποτέλεσμα (Zuardi AW et al, 1993).

Μελέτη Zanelati TV et al, 2010

Η δραστικότητα της CBD στους υποδοχείς 5-HT1A μπορεί να οδηγήσει στα νευροπροστατευτικά, αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά οφέλη της, ενώ ο μηχανισμός δράσης με τον οποίο μειώνεται το άγχος της CBD εξακολουθεί να είναι ασαφής (Zanelati TV et al, 2010).

Μελέτη Crippa JA et al, 2011 

Στη μελέτη αυτή μετρήθηκε η περιφερειακή ροή του αίματος στον εγκέφαλο στον εγκέφαλο (rCBF) 10 ασθενών που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με SAD με την χρήση (99m) Tc-ECD SPECT [Crippa JA et al, 2011].

Στην πρώτη συνεδρία οι ασθενείς πήραν CBD (400 mg) από το στόμα ή πλασέμπο. Στη δεύτερη συνεδρία, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας φάρμακο που δεν είχε χορηγηθεί στην προηγούμενη συνεδρία.

Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, η CBD συσχετίστηκε με μείωση της υποκειμενικής ανησυχίας και της πρόσληψης ECD στην αριστερή παραϊπποκαμπική έλικα, στον ιππόκαμπο και την κατώτερη κροταφική έλικα και αύξηση της πρόσληψης ECD στην δεξιά οπίσθια έλικα του προσαγωγίου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η CBD μειώνει το άγχος στο SAD και η δράση αυτή σχετίζεται με τις δράσεις της στις περιοχές του εγκεφάλου και του παραμυελικού εγκεφάλου.

Μελέτη Bergamaschi Mateus M et al, 2011

Η Γενικευμένη Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους (SAD) είναι μία από τις συχνότερες αγχωτικές καταστάσεις με εξασθένηση της κοινωνικής ζωής. Η κανναβιδιόλη έχει δείξει αγχολυτικές επιδράσεις τόσο στον άνθρωπο, όσο και στα ζώα.

Σε μία μελέτη, 24 ασθενείς με κοινωνικό άγχος (DB-RCT), η CBD, σε δόση 600 mg πριν από μια δημόσια ομιλία μείωσε το άγχος και την ενόχληση, βελτιώνοντας παράλληλα την νοημοσύνη (Bergmaschi et al Mateus M, 2011).

Σε άλλη μελέτη με 10 υγιείς εθελοντές (DB-CT), η CBD, σε δόση 300 mg, μείωσε το άγχος μετά από μια αγχωτική εργασία (δημόσια ομιλία). Παρόμοια, σε 8 εθελοντές, απέτρεψε την ανησυχία από την χρήση της THC (DB-CT) (Zuardi AW et al, 1993; Zuardi AW et al, 2017).

Μελέτη Schier AR et al, 2012

Μια ανασκόπηση του 2012 αξιολόγησε μια σειρά διεθνών μελετών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η CBD μειώνει το άγχος, ιδιαίτερα το κοινωνικό, και πρότεινε να γίνουν περισσότερες κλινικές μελέτες [Shier AR et al, 2012].

Μελέτη Zhornitsky S and Potvin S, 2012

Μια διασταυρούμενη μελέτη που συνέκρινε την CBD με την νιτραζεπάμη διαπίστωσε ότι η CBD σε δόση 160 mg αυξάνει την διάρκεια του ύπνου. Οι υψηλότερες δόσεις της CBD, που είναι θεραπευτικές για το άγχος, την αϋπνία και την επιληψία, μπορεί επίσης να αυξήσουν την πνευματική καταστολή (Zhornitsky S and Potvin S, 2012).

Μελέτη Campos AC et al, 2013

Μία μελέτη σε ζώα σχετιζόμενη με το στρες και το ενδοκανναβινοειδές σύστημα διαπίστωσε ότι η βελτίωση του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος μπορεί να είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για τον μετριασμό των συμπεριφορικών και φυσικών συνεπειών του στρες.

Τα ευρήματα της μελέτης υποστηρίζουν ότι η αγχολυτική επίδραση της χρόνιας χορήγησης CBD στο στρες ποντικών εξαρτάται από την προνευρογενή δράση της στον ενήλικα ιππόκαμπο, διευκολύνοντας την σηματοδότηση με την μεσολάβηση των ενδοκανναβινοειδών [Campos AC et al, 2013; 241].

Μελέτη Fuss J et al, 2015

Η «υψηλή» εμπειρία μετά την άσκηση, εκτός από την απελευθέρωση ενδορφίνης, έχει αποδειχθεί ότι προκαλείται εν μέρει από το ανανταμίδιο που δρα στους CB1 υποδοχείς, προκαλώντας αγχολυτικές επιδράσεις (Fuss J et al, 2015).

Μελέτη Blessing Esther M et al, 2015

Μία μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2015 στο Επιστημονικό Περιοδικό Neurotherapeutics κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η CBD έχει αξιοσημείωτο δυναμικό ως θεραπεία για τις πολλαπλές διαταραχές του άγχους (Esther M Blessing et al, 2015).

Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders, 2015

Μία άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 στο Journal of the American Society for Experimental  NeuroTherapeutics λέει ότι «οι προκλινικές ενδείξεις υποστηρίζουν έντονα την CBD ως θεραπεία για τις διαταραχές του άγχους, συμπεριλαμβανομένης της PTSD, των γενικευμένων διαταραχών τους άγχους, της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και της εποχικής συναισθηματικής διαταραχής, με έλλειψη αγχογόνων επιδράσεων, ελάχιστων ηρεμιστικών επιδράσεων και εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας» (Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders, 2015).

Μελέτη Iffland K and Grotenhermen F, 2017

Η χορήγηση της CBD μέσω διαφορετικών οδών και η μακροχρόνια χρήση της σε δόσεις 10-400 mg/24ωρο δεν έχει τοξικές επιδράσεις στους ασθενείς. Ακόμα και δόσεις έως 1500 mg/ 24ωρο έχουν γίνει καλά ανεκτές στη βιβλιογραφία (Iffland K and Grotenhermen F, 2017).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ

Crippa JADerenusson GNFerrari TBWichert-Ana LDuran FLMartin-Santos RSimões MVBhattacharyya SFusar-Poli PAtakan ZSantos Filho AFreitas-Ferrari MCMcGuire PKZuardi AWBusatto GFHallak JE. Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. J Psychopharmacol. 2011 Jan;25(1):121-30.

Bergamaschi Mateus M, Regina Helena Costa QueirozMarcos Hortes Nisihara ChagasDanielle Chaves Gomes de OliveiraBruno Spinosa De MartinisFlávio KapczinskiJoão QuevedoRafael RoeslerNadja SchröderAntonio E NardiRocio Martín-SantosJaime Eduardo Cecílio HallakAntonio Waldo Zuardi & José Alexandre S Crippa. Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients. Νeuropsychopharmacology volume 36, pages1219–1226 (2011) 

Bergamaschi MM, Queiroz RH, Chagas MH, et al. Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking in treatment-naïve social phobia patients.  Neuropsychopharmacology. 2011 May;36(6):1219–26

Blessing Esther M Maria M SteenkampJorge Manzanares and Charles R Marmar. Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics. 2015 Oct; 12(4): 825–836.

ü Campos AC, Z. Ortega, J. Palazuelos, M. V. Fogaça, D. C. Aguiar, J. Díaz-Alonso, S. Ortega-Gutiérrez, H. Vázquez-Villa, F. A. Moreira, M. Guzmán, I. Galve-Roperh, and F. S. Guimarães, “The Anxiolytic Effect of Cannabidiol on Chronically Stressed Mice Depends on Hippocampal Neurogenesis: Involvement of the Endocannabinoid System. International Journal of Neuropsychopharmacology 16, no. 6 (2013): 1407–1419.

Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Article (PDF Available) in Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics 12(4) · September 2015

Fuss J, Steinle J, Bindila L, et al. A runner’s high depends on cannabinoid receptors in mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Oct 20;112(42):13105–8. Grierson GA. The Hemp Plant in Sanskrit and Hindi Literature,” Indian Antiquary (September 1894): 260–262.

Guimarães FS, Chiaretti TM, Graeff FG, Zuardi AW. Antianxiety effect of cannabidiol in the elevated plus-maze.  Psychopharmacology (Berl) 1990;100(4):558–9.

Iffland K, Grotenhermen F. An update on safety and side effects of cannabidiol: A review of clinical data and relevant animal studies. Cannabis Cannabinoid Res. 2017 Jun 1;2(1):139–54.

Schier AR, N. P. Ribeiro, A. C. Silva, J. E. Hallak, J. A. Crippa, A. E. Nardi, and A. W. Zuardi, “Cannabidiol, a Cannabis sativa Constituent, As an Anxiolytic Drug. Revista Brasileira de Psiquiatri 34, suppl. 1 (2012): S104–S110.

Zanelati TV, Biojone C, Moreira FA, Guimarães FS, Joca SR. Antidepressant-like effects of cannabidiol in mice: Possible involvement of 5-HT1A receptors. Br J Pharmacol. 2010 Jan;159(1):122–8.

Zuardi AW, Rodrigues NP, Silva AL, et al. Inverted U-shaped dose-response curve of the anxiolytic effect of cannabidiol during public speaking in real life. Front Pharmacol. 2017 May 11;8:259.

Zuardi AW, Cosme RA, Graeff FG, Guimarães FS. Effects of ipsapirone andcannabidiol on human experimental anxiety. J Psychopharmacol. 1993 Jan;7(1 Suppl):82–8.

Zuardi AW, Guimarães FS, Moreira AC. Effect of cannabidiol on plasma prolactin, growth hormone and cortisol in human volunteers. Braz J Med Biol Res. 1993 Feb;26(2):213–7

Zhornitsky S, Potvin S. Cannabidiol in humans—the quest for therapeutic targets. Pharmaceuticals (Basel) 2012 May 21;5(5):529–52.

Ακμή

Η CBD επιβραδύνει την παραγωγή των παθολογικών λιπιδίων κάτω από το δέρμα, καταστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και εμποδίζοντας τους παράγοντες «προ-ακμής» να αυξήσουν τα επίπεδα των κυτοκινών προκαλώντας έτσι φλεγμονή .

Οι υποδοχείς CB1 και CB2 των ενδοκανναβινοειδών που περιέχονται στους σμηγματογόνους αδένες και τα τριχοθυλάκια επικοινωνούν με το νευρικό σύστημα, μειώνοντας, μεταξύ άλλων, την φλεγμονή.  

Το έλαιο CBD θεραπεύει την ακμή μειώνοντας την φλεγμονή στα αποφραγμένα τριχοθυλάκια. Στις περιπτώσεις αυτές  μπορεί να εφαρμοσθεί τοπικά με την μορφή λοσιόν, αλοιφής ή κρέμας ή να την πάρετε από το στόμα με την μορφή χαπιού ή ελαίου.

ΜΕΛΕΤΕΣ ME ΤΗΝ ΚΑΝΝΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ

Μελέτη Dobrosi N et al, 2008

Τα σμηγματοκύτταρα εκφράζουν CB2, αλλά όχι CB1 υποδοχείς. Επίσης, περιέχουν ανανταμίδιο και 2-AG, τα οποία προκαλούν δοσοεξαρτώμενη παραγωγή λιπιδίων και κυτταρικό θάνατο (κυρίως λόγω απόπτωσης). Τα ενδοκανναβινοειδή αυξάνουν επίσης την έκφραση των βασικών γονιδίων που εμπλέκονται στη σύνθεση των λιπιδίων.

ΜελέτηTamas Biro et al, 2009

Tamás BíróBalázs I. TóthGyörgy HaskóRalf Paus, and Pál Pacher. The endocannabinoid system of the skin in health and disease: novel perspectives and therapeutic opportunities. Trends Pharmacol Sci. 2009 Aug; 30(8): 411–420.

«. . . ο στοχοποιημένος χειρισμός του ΕΚΣ (. . .) μπορεί να αποβεί ωφέλιμος σε πολλές παθήσεις του δέρματος».

Μελέτη Caterina MJ, 2014

Caterina MJ. TRP channel cannabinoid receptors in skin sensation, homeostasis, and inflammation. ACS Chem Neurosci. 2014 Nov 19; 5(11):1107-16.

Το δέρμα διαθέτει την ικανότητα να συνθέτει και να ανταποκρίνεται στα κανναβινοειδή. Στο ανθρώπινο δέρμα, οι CB1 υποδοχείς εκφράζονται στα κερατινοκύτταρα μέσα στα περισσότερο διαφοροποιημένα στρώματα της επιδερμίδας, στα κύτταρα των τριχοθυλακίων, των σμηγματογόνων αδένων, τα αισθητήριων νευρώνων και των ανοσοκυττάρων. Οι CB2 υποδοχείς εκφράζονται σε κερατινοκύτταρα, σμηγματογόνους αδένες, αισθητήριους νευρώνες και ανοσοκύτταρα.

Οι λειτουργικές δράσεις των κανναβινοειδών στο δέρμα μπορούν να χωριστούν σε 4 γενικές κατηγορίες:

(1) Ρύθμιση επιδερμικής ομοιόστασης.

(2) Ρύθμιση της αίσθησης του πόνου.

(3) Ρύθμιση της φλεγμονής του δέρματος.

(4) Ρύθμιση των προσαρτημάτων του δέρματος. Τα κανναβινοειδή μπορούν να εμπλέκουν πολλούς στόχους μέσα στο δέρμα, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των μεταβοτροπικών υποδοχέων, αλλά και πολλαπλών μελών της οικογένειας ιόντων TRP.

Οι δερματικοί ιοντοτροπικοί υποδοχείς των κανναβινοειδών συμμετέχουν σε λειτουργίες που σχετίζονται με τον πόνο και την κνησμό, την επιδερμική ομοιόσταση και την προώθηση και καταστολή της δερματίτιδας, τόσο σε ζωικά μοντέλα όσο και σε ανθρώπους.

Μελέτη Olah A et al, 2014

Oláh ATóth BIBorbíró ISugawara KSzöllõsi AGCzifra GPál BAmbrus LKloepper JCamera ELudovici MPicardo MVoets TZouboulis CCPaus RBíró T.Cannabidiol exerts sebostatic and antiinflammatory effects on human sebocytes. J Clin Invest. 2014 Sep;124(9):3713-24.

Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ECS) ρυθμίζει πολλαπλές φυσιολογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και διαφοροποίησης των κυττάρων του δέρματος.

Στη μελέτη αυτή διερευνήθηκαν οι επιδράσεις της κανναβιδιόλης (CBD), στην λειτουργία των σμηγματογόνων αδένων του ανθρώπου και διαπιστώθηκε ότι η CBD συμπεριφέρεται ως ένας πολύ αποτελεσματικός σμηγματοστατικός παράγοντας.

Σε καλλιεργημένα ανθρώπινα σμηγματοκύτταρα και καλλιέργεια ανθρώπινου δερματικού οργάνου η CBD ανέστειλε τις λιπογόνες δράσεις διαφόρων ενώσεων, συμπεριλαμβανομένου του αραχιδονικού οξέος και ενός συνδυασμού λινολεϊκού οξέος και τεστοστερόνης, και κατέστειλε τον πολλαπλασιασμό των σπληνοκυττάρων μέσω ενεργοποίησης του παροδικού δυναμικού βανιλλοειδούς διαύλου ιόντων 4 (transient receptor potential vanilloid-4 (TRPV4).

Η ενεργοποίηση του TRPV4 παρεμπόδισε την προλιπογενή οδό ΜΑΡΚ ERK1/2 και οδήγησε σε μειορύθμιση της πρωτεΐνης-1 αλληλεπίδρασης πυρηνικού υποδοχέα (NRIP1), η οποία επηρεάζει το μεταβολισμό της γλυκόζης και των λιπιδίων, αναστέλλοντας έτσι την λιπογένεση των σμηγματογόνων αδένων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Τα ευρήματα της μελέτης αυτής υποδεικνύουν ότι, λόγω των συνδυασμένων λιποστατικών, αντιπολλαπλασιαστικών και αντιφλεγμονωδών αποτελεσμάτων, η CBD έχει την δυνατότητα ως ένας ελπιδοφόρος θεραπευτικός παράγοντας για την θεραπεία της κοινής ακμής.

Μελέτη Olah A et al, 2016

Oláh AMarkovics ASzabó-Papp JSzabó PTStott CZouboulis CCBíró T. Differential effectiveness of selected non-psychotropic phytocannabinoids on human sebocyte functions implicates their introduction in dry/seborrhoeic skin and acne treatment. Exp Dermatol. 2016 Sep;25(9):701-7.

Η ακμή είναι μια συνηθισμένη νόσος χαρακτηριζόμενη από αύξηση της παραγωγής σμήγματος και αυξημένη φλεγμονή των σμηγματογόνων αδένων.

Η CBD έχει πολύπλοκες δράσεις κατά της ακμής, με την ομαλοποίηση της υπερβολικής παραγωγής σμηγματογόνων λιπιδίων επαγόμενης από παράγοντες προ-ακμής, μειώνοντας τον πολλαπλασιασμό και ανακουφίζοντας την φλεγμονή στα ανθρώπινα SZ95 σμηγματοκύτταρα.

Στη μελέτη αυτή δοκιμάστηκαν οι δράσεις κατά της ακμής με την κανναβιχρωμίνη  [CBC], την (-)-κανναβιδιβαρίνη [CBDV], την (-)-κανναβιγερόλη [CBG], την (-)- κανναβιγεροβαρίνη [CBGV] και την (-)-Δ(9) -τετραϋδροκαναβιβαρίνη [THCV]).

Η CBC και η THCV κατέστρεψαν την βασική σύνθεση των σμηγματογόνων λιπιδίων, ενώ η CBDV είχε ελάχιστα αποτελέσματα και η CBG και η CBGV την αύξησαν.

Ακόμα, η  CBC, CBDV και THCV μείωσαν σημαντικά την λιπογένεση που προκαλείται από το αραχιδονικό οξύ (ΑΑ) και επιπλέον, η THCV κατέστειλε τον πολλαπλασιασμό και όλα τα φυτοκανναβινοειδή άσκησαν αξιόλογες αντιφλεγμονώδεις δράσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Τα δεδομένα της μελέτης αυτής δείχνουν ότι η CBG και η CBGV μπορεί να έχουν δυνατότητες στη θεραπεία του συνδρόμου ξηροδερμίας, ενώ η CBC, η CBDV και ιδιαίτερα η THCV υπόσχονται να καταστούν εξαιρετικά αποτελεσματικοί, νέοι παράγοντες κατά της ακμής.

Αντίδραση μοσχεύματος

Στις 29 Αυγούστου 2016 χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Richardson Associates Regulatory Affairs Ltd, United Kingdom, ο χαρακτηρισμός του ορφανού φαρμάκου (EU/3/16/1718) στην κανναβιδιόλη για την θεραπεία της αντίδρασης του μοσχεύματος (GVHD).

Η επιπλοκή αυτή μπορεί να επηρεάσει τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων για την θεραπεία αιματολογικών παθήσεων, όπως η λευχαιμία. Μετά την μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων, η βλάβη που προκαλείται από την διαδικασία προκαλεί φλεγμονή των οργάνων του ασθενούς, με αποτέλεσμα την αντίδραση του μοσχεύματος.

 Η κανναβιδιόλη μειώνει την φλεγμονή και άλλες βλαβερές επιδράσεις στο ανοσοποιητικό και ως εκ τούτου αναμένεται να προστατεύσει τα όργανα του ασθενούς από την βλάβη.

Σε μία μελέτη φάσης 2 του 2015, η προσθήκη CBD στη βασική προφύλαξη με κυκλοσπορίνη και μεθοτρεξάτη από την GVHD μείωσε την αθροιστική συχνότητα εμφάνισης οξείας GVHD [Moshe Yeshurun et al, 2015].

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Moshe Yeshurun, Ofer Shpilberg, Corina Herscovici, Liat Shargian, Juliet Dreyer, Anat Peck, Moshe Israeli, Maly-Levy Assaraf, Tsipora Gruenwald, Raphael Mechoulam, Pia Raanani, Ron Ram. Cannabidiol for the Prevention of Graft-versus-Host-Disease after Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation: Results of a Phase II Study. Biology of Blood and Marrow Transplantation.Volume 21, Issue 10, October 2015, Pages 1770-1775

Ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος (MRSA)

Τι είναι η MRSA

Στις ΗΠΑ, οι λοιμώξεις από MRSA σκοτώνουν περίπου 18.000 από τους 94.000 ανθρώπους που προσβάλλουν κάθε χρόνο. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης των Νοσημάτων (CDC) το ποσοστό μόλυνσης από MRSA έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 5 χρόνια. Υπολογίζεται ότι 25-30% του πληθυσμού των ΗΠΑ φέρει μια λανθάνουσα μορφή των βακτηριδίων.

Μαριχουάνα και MRSA

Η μαριχουάνα είναι ένα ισχυρό αντιβιοτικό που μπορεί να σκοτώσει τον ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (Staphylococcus aureus).

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΝΑΒΗ ΣΤΗΝ MRSA

Δημοσίευμα στο TheAnswerPage.com

Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα στο TheAnswerPage.com (μία πληροφοριακή πηγή για γιατρούς και ερευνητές) το κύριο ενεργό συστατικό της μαριχουάνας, η THC, μαζί με άλλα μόρια, καταπολεμά και μειώνει τις επώδυνες βλάβες που προκαλούν οι λοιμώξεις από MRSA.

Μελέτη Giovanni Appendino et al, 2008

Giovanni Appendino, Simon Gibbons, Anna Giana and Alberto Pagani.  Antibacterial Cannabinoids from Cannabis sativa: A Structure-Activity Study. Journal of Natural Products  71(8) : 1427-1430 · September 2008.

Το 2007 επιστήμονες από την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν στο τεύχος του Αυγούστου του Journal of Natural Products ότι 5 κύρια κανναβινοειδή που εξάγονταν από το φυτό της κάνναβης – κανναβιδιόλη, κανναβιχρωμένη, κανναβιγερόλη, Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη και κανναβινόλη – είχαν ισχυρή αντιβακτηριακή δράση έναντι έξη στελεχών του MRSA. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα κανναβινοειδή μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο του αυξανόμενου προβλήματος της αντοχής στα αντιβιοτικά σ’ αυτά τα στελέχη.

Μελέτη Chakraborty S et al, 2018

Chakraborty SAfaq NSingh NMajumdar S. Antimicrobial activity of Cannabis sativa, Thuja orientalis and Psidium guajava leaf extracts against methicillin- resistant Staphylococcus aureus. J Integr Med. 2018 Sep;16(5):350-357.

Σύμφωνα με την μελέτη αυτή, το εκχύλισμα των φύλλων της  Cannabis sativa, Thuja orientalis και Psidium guajava έχει αντιμικροβιακή δράση έναντι του MRSA, in vitro [Chakraborty S et al, 2018].

Άσθμα

Τι είναι το άσθμα

Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των πνευμόνων, η οποία προσβάλλει τους αεραγωγούς. Η κάνναβη και το άσθμα έχουν σχέση 3.000 ετών. Περί το 1200 π.Χ. οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν την κάνναβη για να θεραπεύσουν πολλές καταστάσεις, όπως το άσθμα.

Σχεδόν 300 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από άσθμα στον πλανήτη μας, ενώ περίπου 250.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο απ’ αυτή την πάθηση. Οι θάνατοι από άσθμα, ωστόσο, μειώνονται διαρκώς, λόγω της αποτελεσματικής θεραπείας. Αντίθετα, η συχνότητα του άσθματος και των αλλεργιών αυξάνεται.

Ο Γάλλος συγγραφέας Μαρσέλ Προυστ χρησιμοποιούσε την κάνναβη για να ανακουφισθεί από το άσθμα από το οποίο έπασχε και συχνά αναφερόταν στην κάνναβη ως «τσιγάρα κατά του άσθματος».

Ακόμα, η κάνναβη, πριν δαιμονοποιηθεί και μπει στην παρανομία, χρησιμοποιήθηκε ως φάρμακο για τον βήχα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 η κάνναβη άρχισε να προστίθεται στα φάρμακα για τον βήχα από λοιμώξεις του αναπνευστικού, καθώς δεν προκαλούσε κατάθλιψη και δυσκοιλιότητα, όπως η μορφίνη.

Ποιοι παθαίνουν άσθμα συχνότερα

Το άσθμα προσβάλλει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, αλλά συνήθως τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στην πρώιμη παιδική ηλικία. Τα αγόρια είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν άσθμα από τα κορίτσια, αλλά οι ενήλικες γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς σε άσθμα από τους ενήλικες άνδρες.

Θεραπεία

Δυστυχώς, δεν υπάρχει μόνιμη θεραπεία για το άσθμα, αλλά υπάρχουν τύποι θεραπειών που την κρατούν υπό έλεγχο. Συχνά μάλιστα οι ασθενείς χρησιμοποιούν εισπνευστήρες ή νεφελοποιητές.

Ωστόσο, το άσθμα είναι επίμονο και συχνά εξαντλητικό. Παράλληλα, τα συμβατικά φάρμακα δεν έχουν καλό αποτέλεσμα για την υγεία εν γένει, καθώς περιέχουν στεροειδή και ανοσοτροποποιητές με πολλές παρενέργειες, αϋπνία, ναυτία, οστεοπόρωση, κ.ά. Γι’ αυτό πολλοί ασθματικοί αναζητούν μια πιο «ανθεκτική» και λιγότερο επιβλαβή λύση.

KΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΝΑΒΗ ΣΤΟ ΑΣΘΜΑ

Μελέτη Tashkin DP et al, 1975

Σε μία μελέτη του 1975, οι ερευνητές προκάλεσαν τεχνητά σπασμό των βρόγχων σε 8 ασθενείς με άσθμα και στη συνέχεια τους έδωσαν εικονικό φάρμακο ή κάνναβη με 2% THC.

Τα άτομα που έλαβαν εικονικό φάρμακο ανακουφίσθηκαν από τους σπασμούς σε διάστημα 30-60 λεπτών, κατά μέσο όρο, ενώ εκείνα που έλαβαν 2% THC απελευθερώθηκαν από τους σπασμούς σχεδόν αμέσως [Tashkin DP et al, 1975].

Οι ερευνητές της μελέτης κατέληξαν ότι «ο καπνός της κάνναβης, σε αντίθεση με τον καπνό του τσιγάρου, προκαλεί βρογχοδιαστολή αντί για βρογχόσπασμο (στένωση των αεραγωγών) και, σε αντίθεση με τα οπιούχα, δεν προκαλεί κεντρική αναπνευστική καταστολή, δηλαδή εξασθένηση της αναπνοής».

Μελέτη Calignano A et al, 2000

Μια έκθεση του περιοδικού Nature scientists από το Ινστιτούτο Πειραματικής Ιατρικής στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία), το Πανεπιστήμιο της Νάπολης (Ιταλία) και το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον (ΗΠΑ) αναφέρει πως το ανανταμίδιο επηρεάζει τους αεραγωγούς των πνευμόνων.

Σε μελέτες σε πειραματόζωα το ανανταμίδιο είχε διπλή επίδραση στη βρογχική απόκριση. Όταν οι πνευμονικοί μύες συστέλλονταν από έναν ερεθιστικό παράγοντα (καψαϊκίνη), το ενδοκανναβινοειδές σύστημα χαλάρωνε τους λείους μύες και ανέστειλε έντονα τον βήχα. Όταν όμως οι αεραγωγοί ήταν χαλαροί (με την απομάκρυνση της περιοριστικής δράσης του πνευμονογαστρικού νεύρου), το ανανταμίδιο προκάλεσε σπασμωδικό βήχα [Calignano A et al, 2000].

Μελέτη Pletcher MJ et al, 2011

Τον Μάρτιο του 1985 ξεκίνησε μια άλλη μελέτη που διήρκεσε 20 χρόνια και περιέλαβε 5.000 άτομα από τρεις αμερικανικές πόλεις. Οι ερευνητές εξέτασαν τους συμμετέχοντες σχετικά με την χρήση κάνναβης και καπνού και έλεγξαν την ικανότητα των πνευμόνων τους, καθώς και τον ρυθμό της ροής του αέρα στους πνεύμονές τους [Pletcher MJ et al, 2011].

Προς έκπληξή τους, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα καπνίσματος κάνναβης, ο όγκος των πνευμόνων και οι ρυθμοί ροής του αέρα αυξήθηκαν μετά από 1 χρόνο χρήσης (365 τσιγάρα κάνναβης), μέχρι 7 χρόνια (2.555 τσιγάρα κάνναβης).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Οι μέτριοι καπνιστές κάνναβης με άσθμα διατηρούν την λειτουργία των πνευμόνων καλύτερα, σε σύγκριση με τους καπνιστές σιγαρέτων, και η κάνναβη έχει βρογχοδιασταλτική δράση.

Μελέτη Grassin-Delyle S et al, 2014

Σε άλλη μελέτη του 2014, οι ερευνητές απομόνωσαν δείγματα βρόγχων από 88 υγιή άτομα, όσο και από ασθενείς με άσθμα. Ύστερα προκάλεσαν βρογχικούς σπασμούς με ηλεκτρική διέγερση και στη συνέχεια χορήγησαν στα υποκείμενα της μελέτης THC καθώς και μερικά άλλα συνθετικά κανναβινοειδή [Grassin-Delyle S et al, 2014].

Τα κανναβινοειδή (για την ακρίβεια η THC) ενεργοποίησαν τους CB1 υποδοχείς, οι οποίοι σταμάτησαν τους σπασμούς και διόγκωσαν τα όργανα. Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι η THC διευρύνει τους αεραγωγούς, διευκολύνοντας την είσοδο του αέρα στους πνεύμονες.

Μελέτη Vuolo Francieli et al, 2015

Μία μελέτη σε πειραματόζωα του 2015 έδειξε ότι η CBD μπορεί να έχει όφελος σε ασθενείς με άσθμα, λόγω της αντιφλεγμονώδους δράσης της [Vuolo Francieli et al, 2015].

Μελέτη Makwana R et al, 2015

Σε μία μελέτη του 2015 οι ερευνητές ανέλυσαν έξι διαφορετικά κανναβινοειδή: THC, CBD, CBG, CBC, CBD-A και THC-V, για να δουν κατά πόσον θα σταματούσαν την συστολή των αεραγωγών που προκαλούσαν οι φλεγμονώδεις πρωτεΐνες.

Από τα κανναβινοειδή αυτά, διαπίστωσαν ότι μόνον η THC και η THC-V, και όχι η CBD, ανέστειλαν τις συστολές των αεραγωγών. Στην πραγματικότητα, η THC είχε πολύ ισχυρότερο αποτέλεσμα από την THC-V, η οποία στην πραγματικότητα εμπόδισε τους CB1 υποδοχείς προκαλώντας μερικά αρνητικά αποτελέσματα [Makwana R et al, 2015].

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Makwana R, Venkatasamy R, Spina D, Page C; The effect of phytocannabinoids on airway hyper-responsiveness, airway inflammation, and cough; Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics; April 2015; 353(1):169-80

Tashkin DPShapiro BJLee YEHarper CE. Effects of smoked marijuana in experimentally induced asthma. Am Rev Respir Dis. 1975 Sep;112(3):377-86.

Calignano A, et al. Bidirectional control by airway responsiveness by endogenous cannabinoids. Nature 2000;408:96-101.

Pletcher MJ, Vittinghoff E, Kalhan R, Richman J, Safford M, Sidney S, Lin F, Kertesz S; Association between marijuana exposure and pulmonary function over 20 years; JAMA; January 2011; 307(2):173-81

Grassin-Delyle S, Naline E, Buenestado A, Faisy C, Alvarez JC, Salvator H, Abrial C, Advenier C, Zemoura L, Devillier P; Cannabinoids inhibit cholinergic contraction in human airways through prejunctional CB1 receptors; British Journal of Pharmacology; Jun 2014; 171(11):2767-77

Francieli VuoloFabricia PetronilhoBeatriz SonaiCristiane RitterJaime E. C. Hallak,  Antonio Waldo ZuardiJosé A. Crippa, and Felipe Dal-Pizzol. Evaluation of Serum Cytokines Levels and the Role of Cannabidiol Treatment in Animal Model of Asthma. Mediators Inflamm. 2015; 2015: 538670.

Αϋπνία

Η έρευνα δείχνει ότι η λήψη CBD πριν από το κρεβάτι βελτιώνει τον ύπνο σε άτομα με αϋπνία επειδή χαλαρώνει και μειώνει το άγχος. Το όφελός της CBD στον ύπνο φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερο από της THC, η οποία μπορεί να επιδεινώσει την ποιότητα του ύπνου μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με μία έρευνα οι ενήλικες που χρησιμοποιούσαν ιατρική κάνναβη για αϋπνία προτιμούσαν στελέχη πολύ υψηλότερα σε CBD ως βοήθημα ύπνου και ήταν λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν εξάρτηση.

Σε γενικές γραμμές, για τους περισσότερους ανθρώπους, τα στελέχη indica είναι πιο χαλαρωτικά και αποτελεσματικά για τις διαταραχές του ύπνου, ενώ τα στελέχη sativa είναι πιο διεγερτικά και τείνουν να κρατούν τους ανθρώπους αφυπνισμένους.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ με την κάνναβη στην αϋπνία

Μελέτη Carley DW et al, 2002

Μία μελέτη του 2002 σε ζώα παρατήρησε την ικανότητα της THC να αποκαταστήσει την αναπνευστική σταθερότητα με την διαμόρφωση της σηματοδότησης της σεροτονίνης και την μείωση της αυθόρμητης αναπνοής που διαταράσσεται από τον ύπνο [Carley DW et al, 2002].

Μελέτη Nicholson AN et al, 2004

Σύμφωνα με μία μελέτη σε 8 φυσιολογικά άτομα, 15 mg THC φαίνεται να έχουν καταπραϋντικές, ενώ 15 mg CBD εμφανίζονται να έχουν προειδοποιητικές, ιδιότητες [Nicholson AN et al, 2004].

Μελέτη Murillo-Rodriguez E et al, 2006

Μία άλλη έλεγξε τις επιπτώσεις της CBD σε ζωικά μοντέλα σε περιβάλλοντα με ή χωρίς φωτισμό και διαπίστωσε ότι η CBD αύξησε την εγρήγορση με τα φώτα και δεν είχε διακριτά αποτελέσματα στον ύπνο χωρίς φώτα.

Οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η CBD θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν υπνηλία ή υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας μετά από μια ξεκούραστη νύχτα [Murillo-Rodriguez E et al, 2006].

Μελέτη Russo EB et al, 2007

Μια μελέτη του 2007 με το φαρμακευτικό 1: 1 CBD: THC σπρέι     είχε καλά αποτελέσματα βοηθώντας τους ασθενείς με χρόνιο πόνο να κοιμηθούν καλύτερα [Russo EB et al, 2007].

Μελέτη Murillo E et al, 2008

Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι η CBD προκαλεί αφύπνιση για τα περισσότερα άτομα, αν και κάποιοι ανέφεραν ότι κοιμόντουσαν καλύτερα λίγες ώρες μετά την λήψη τους [Murillo E et al, 2008].

Μελέτη Bharati Prasad et al, 2013

Το 2013 μια δοκιμή που χρησιμοποίησε το φάρμακο Dronabinol, ένα συνθετικό μιμητικό THC, βελτίωσε 15 από τους 17 συμμετέχοντες στην μελέτη μετά από 21 ημέρες θεραπείας [Bharati Prasad et al, 2013].

Μελέτη Chagas MHN et al, 2014

Η διαταραχή συμπεριφοράς ύπνου REM (RBD) χαρακτηρίζεται από απώλεια πλήρους χαλάρωσης των μυών κατά την διάρκεια του ύπνου REM, που σχετίζεται με εφιάλτες και σωματική δραστηριότητα κατά την διάρκεια των ονείρων.

Τέσσερις ασθενείς σε μία σειρά περιπτώσεων που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με CBD το 2014 είχαν άμεση και ουσιαστική μείωση της συχνότητας των σχετικών με RBD συμβάντων χωρίς παρενέργειες [Chagas MHN et al, 2014].

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Murillo-Rodríguez EMillán-Aldaco DPalomero-Rivero MMechoulam RDrucker-Colín R. Cannabidiol, a constituent of Cannabis sativa, modulates sleep in rats.FEBS Lett. 2006 Aug 7;580(18):4337-45. Epub 2006 Jul 10.

Nicholson ANTurner CStone BMRobson PJ. Effect of Delta-9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol on nocturnal sleep and early-morning behavior in young adults. J Clin Psychopharmacol. 2004 Jun; 24(3):305-13.

Murillo-Rodríguez E, D. Millán-Aldaco, M. Palomero-Rivero, R. Mechoulam, and R. Drucker-Colín, “The Nonpsychoactive Cannabis Constituent Cannabidiol Is a Wake-Inducing Agent,” Behavioral Neuroscience 122, no. 6 (2008): 1378–1382.

D. W. Carley, S. Paviovic, M. Janelidze, and M. Radulovacki, “Functional Role for Cannabinoids in Respiratory Stability during Sleep,” Sleep 25, no. 4 (2002): 391–398..

Bharati Prasad, Miodrag G. Radulovacki, and David W. Carley, “Proof of Concept Trial of Dronabinol in Obstructive Sleep Apnea,” Frontiers in Psychiatry 4 (2013): 1.

EB Russo, G. W. Guy, and P. J. Robson, “Cannabis, Pain, and Sleep: Lessons from Therapeutic Clinical Trials of Sativex, a Cannabis-Based Medicine,” Chemistry and Biodiversity 4, no. 8 (2007): 1729–1743.

MHN Chagas, A. L. Eckeli, A. W. Zuardi, M. A. Pena-Pereira, M. A. Sobreira-Neto, E. T. Sobreira, M. R. Camilo, M. M. Bergamaschi, C. H. Schenck, J. E. C. Hallak, V. Tumas, and J. A. S. Crippa, «Cannabidiol Can Improve Complex Sleep-Related Behaviours Associated with Rapid Eye Movement Sleep Behaviour Disorder in Parkinson’s Disease Patients: A Case Series, Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 39 (2014): 564–566.

Αυτισμός – σύνδρομο Asperger

Τι είναι το σύνδρομο Asperger και ο αυτισμός

Τόσο το σύνδρομο Asperger όσο και ο αυτισμός εμφανίζονται στην παιδική ηλικία, αλλά ο αυτισμός είναι πιο αισθητός και εμφανίζεται πολύ νωρίτερα. Το σύνδρομο Asperger δεν προκαλεί καθυστέρηση στην εκμάθηση των γλωσσών, την γνωστική λειτουργία και την προσαρμοστική συμπεριφορά, αλλά ο αυτισμός εκδηλώνεται μέχρι το 3ο έτος της ηλικίας.

Στο σύνδρομο Asperger και τον αυτισμό οι ασθενείς αντιλαμβάνονται και επεξεργάζονται τις πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν έλλειψη των κοινωνικών δεξιοτήτων, της ρύθμισης των συναισθημάτων και της γνωστικής λειτουργίας. Συχνά οι διαταραχές αυτές παρουσιάζονται από μόνες τους με επιφυλακτικότητα, απόσπαση από τα μέλη της οικογένειας ή τους αγαπημένους τους και την αδυναμία ερμηνείας των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Θεραπεία

Η θεραπεία του αυτισμού/συνδρόμου Asperger γίνεται με ψυχοδιεγερτικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα, σταθεροποιητές της διάθεσης και SSRIs. Τελευταία έχει χρησιμοποιηθεί και η κανναβιδιόλη, με πολύ καλά αποτελέσματα.

Πως λειτουργεί η κάνναβη σε αυτισμό/σύνδρομο Asperger

Στον αυτισμό/σύνδρομο Asperger, τμήματα του εγκεφάλου, όπως ο ιππόκαμπος και η παρεγκεφαλίδα, αγωνίζονται να παράγουν αρκετούς υποδοχείς κανναβινοειδών CB1, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην σωστή ρύθμιση τμημάτων του εγκεφάλου, όπως αυτών που συνδέονται με τις συγκινήσεις και τις κινητικές δεξιότητες.

Οι CB1 υποδοχείς, όταν λειτουργούν σωστά, βοηθούν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, αλλά, σύμφωνα με μια μελέτη του 2017, αν δεν παράγονται σε αρκετές ποσότητες, η ανάπτυξη του εγκεφάλου μπορεί να ανασταλεί.

Όπως και με τους υποδοχείς CB1, στα παιδιά με αυτισμό μπορεί να λείπουν οι CB2 υποδοχείς, γεγονός που με την σειρά του εξασθενεί την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και εμποδίζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου, όπως και την ικανότητά του να στέλνει σήματα σε άλλες περιοχές μέρη του σώματος.

Η κανναβιδιόλη μπορεί να ενεργοποιήσει την παραγωγή των υποδοχέων CB1 και CB2 και να προωθήσει την ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου.

Η CBD συνδέεται με τους υποδοχείς CB1 και CB2 στον εγκέφαλο, διευκολύνοντας τον να ολοκληρώσει τις μεταδόσεις και να στείλει σωστά τα μηνύματα και βοηθώντας στη μείωση ορισμένων συμπτωμάτων του αυτισμού/συνδρόμου Asperger.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μία μελέτη του 2012 που δημοσιεύτηκε στο Επιστημονικό Περιοδικό Neuropsychopharmacology έδειξε πως η επαρκής λειτουργία των υποδοχέων των κανναβινοειδών – ενεργοποιημένων από την CBD – μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων και των κινητικών λειτουργιών που θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις διαταραχές που παρατηρούνται στον αυτισμό και το σύνδρομο Asperger.

Επιπλέον, το ενδοκανναβινοειδές σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των υποδοχέων CB1 και CB2) μπορεί να παίξει ρόλο στην ρύθμιση της κοινωνικής αντιδραστικότητας.

Σύμφωνα με το Διεθνές Περιοδικό Μοριακών Επιστημών (International Journal of Molecular Sciences), η CBD μπορεί να βελτιώσει την συμπεριφορά σε άτομα με αυτισμό, όπως και τις ελλείψεις στις διαδικασίες μάθησης και μνήμης και στη ρύθμιση του κιρκαδικού ρυθμού.

Μελέτη Siniscalco D et al, 2013

Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2013 στο Journal of Autism and Developmental Disorders έδειξε ότι τα παιδιά με αυτιστικές διαταραχές έχουν αυξημένο αριθμό υποδοχέων κανναβινοειδών στα κυκλοφορούντα λευκά αιμοσφαίρια, ένδειξη ότι έχουν ανισορροπία του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος [Siniscalco D et al, 2013].

Μελέτη Debra S Karhson et al, 2018

Μια άλλη μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Στάφορντ στην Καλιφόρνια και δημοσιευμένη στο περιοδικό Molecular Autism (Μοριακός Αυτισμός) το 2018, τεκμηριώνει ότι τα παιδιά με αυτισμό έχουν χαμηλότερα επίπεδα ανανταμιδίου, σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν έχουν αυτισμό [Debra S Karhson et al, 2018].

Το ανανταμίδιο είναι ένα από τα σημαντικότερα ενδογενή κανναβινοειδή του εγκεφάλου και λειτουργεί για να εξισορροπήσει τα μηνύματα των νευροδιαβιβαστών που αποστέλλονται μεταξύ των κυττάρων. Χωρίς ανανταμίδιο, τα κύτταρα του εγκεφάλου στέλνουν ακατάλληλα ή καταστροφικά μηνύματα. Αυτή είναι η βάση για τη θεραπεία του αυτισμού με την κάνναβη, δεδομένου ότι τα παιδιά με ASD φαίνεται ότι έχουν ανεπάρκεια των ενδοκανναβινοειδών.

Μελέτη  Adi Aran et al, 2018

Μια Ισραηλινή μελέτη του 2018 εξέτασε τα αποτελέσματα της CBD και της THC σε 60 παιδιά με αυτισμό. Οι ερευνητές ανέφεραν σημαντική βελτίωση στις εκδηλώσεις συμπεριφοράς στο 61% των παιδιών μετά την θεραπεία. Ωστόσο, λιγότερα από τα μισά παιδιά γνώρισαν αξιοσημείωτη βελτίωση στην επικοινωνία και το άγχος [Adi Aran et al, 2018].

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Πέρα από τις κλινικές δοκιμές, οι ερευνητές έχουν αποκαλύψει ότι ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών με σύνδρομο Asperger και άλλες διαγνώσεις ASD έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς με έλαιο κάνναβης πλούσιο σε CBD.

Τα αποτελέσματα των ερευνών που δημοσιεύθηκαν το 2019 στο Remedy Review έδειξαν ότι περισσότερο από το 40% των γονέων έχουν δοκιμάσει κάποιο είδος CBD για τα παιδιά τους με ASD. Τα πιο συνηθισμένα οφέλη με την χρήση της κάνναβης ήταν η βελτίωση της διάθεσης (56%) και η μείωση του άγχους (53%) και του στρες (45%).

Τέλος, οι γονείς των οποίων τα παιδιά χρησιμοποίησαν CBD ήταν σε ποσοστό σχεδόν 55% πιθανότερο να αξιολογήσουν τις θεραπείες ως μετρίως ή εξαιρετικά αποτελεσματικές σε σύγκριση με εκείνους που χρησιμοποιούν συνταγογραφούμενα φάρμακα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ KAI ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ASPERGER

Siniscalco DSapone AGiordano CCirillo Ade Magistris LRossi FFasano ABradstreet JJMaione SAntonucci N. Cannabinoid receptor type 2, but not type 1, is up-regulated in peripheral blood mononuclear cells of children affected by autistic disorders. J Autism Dev Disord. 2013 Nov;43(11):2686-95.

Debra S. Karhson, Karolina M. Krasinska , Jamie Ahloy Dallaire, Robin A. Libove1 , Jennifer M. Phillips1 , Allis S. Chien , Joseph P. Garner, Antonio Y. Hardan and Karen J. Parker. Plasma anandamide concentrations are lower in children with autism spectrum disorder. Molecular Autism (2018) 9:18.

Adi Aran, Hanoch Cassuto, Asael Lubotzky. Cannabidiol Based Medical Cannabis in Children with Autism- a Retrospective Feasibility Study (P3.318. Neurology April 10, 2018; 90 (15 Supplement) APRIL 24, 2018

Αυχεναλγία

Το 85% του πληθυσμού των ΗΠΑ πάσχει από πόνο στον αυχένα ή την πλάτη σε κάποια φάση της ζωής τους, μερικοί από εμάς σε καθημερινή σχεδόν βάση. Σε πολλές πρόσφατες μελέτες η CBD έχει αποδειχθεί ότι ανακουφίζει από τα συμπτώματα ποικιλίας παθήσεων και καταστάσεων – συμπεριλαμβανομένου του χρόνιου πόνου.

Το 2003, μια έκθεση της Κλινικής Αποκατάστασης μελέτησε τον πόνο που προέρχεται από το νευρικό σύστημα, όπως ο πόνος του αυχένα. Τα άτομα της μελέτης αυτής έπασχαν από πόνο που σχετιζόταν με MS, βλάβη του νωτιαίου μυελού ή ακρωτηριασμό των άκρων. Στη μελέτη αυτή, 24 ασθενείς είχαν σημαντική ανακούφιση από τον πόνο και την δυσκαμψία με την CBD σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, ακόμη και όταν τα συμπτώματά τους δεν είχαν ανταποκριθεί σε άλλες θεραπείες για τον πόνο.

Μια άλλη έκθεση του 2015 αναφέρει ότι «τα εκχυλίσματα της CBD προσφέρουν σημαντικά οφέλη όταν εφαρμόζονται τοπικά σε επώδυνες περιοχές του σώματος».

Βαριά μυασθένεια

Ένα από τα σημαντικότερα συμπτώματα της βαριάς μυασθένειας (Myasthenia Gravis – MG), μιας αυτοάνοσης διαταραχής, είναι η μυϊκή αδυναμία. Συχνά, η νόσος επηρεάζει τις εκφράσεις του προσώπου και δυσκολεύει την κατάποση και την ομιλία. Η ιατρική μαριχουάνα μπορεί να βελτιώσει την μυϊκή αδυναμία που σχετίζεται με την MG χωρίς τις επιβλαβείς παρενέργειες των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, και άλλα συμπτώματα της μυασθένειας gravis, όπως η ανησυχία, ο χρόνιος πόνος και το στρες.

Τυπικές θεραπείες μυϊκής αδυναμίας

Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα:

Η «θεραπεία» της MG γίνεται με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη της παραγωγής των παθολογικών αντισωμάτων και στην αύξηση της μυϊκής αντοχής. Αυτά τα φάρμακα, ωστόσο, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην ούρηση και κόπωση.

Φάρμακα κατά της αντιχολινεστεράσης

Στην MG το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στην οδό επικοινωνίας μεταξύ των μυών και των νεύρων, που ονομάζεται νευρομυϊκή σύναψη.

Τα φάρμακα κατά της αντιχολινεστεράσης καθυστερούν την αποικοδόμηση των υποδοχέων στις νευρομυικές συνάψεις για να αποτρέψουν περαιτέρω μυϊκή αδυναμία, αλλά μπορεί να προκαλέσουν αϋπνία, διάρροια και κοιλιακό πόνο.

Αλλες θεραπείες, όπως η πλασμαφαίρεση και η ανοσοσφαιρίνη, εξαλείφουν τα παθολογικά αντισώματα ανακόπτοντας την πρόοδο της μυϊκής αδυναμίας, αλλά δεν μπορούν να εμποδίσουν την παραγωγή αυτών των αντισωμάτων.

Η CBD μπορεί να διαχειριστεί ασφαλέστερα την μυϊκή αδυναμία που οφείλεται στην βαριά μυασθένεια, δεδομένου ότι έχει λιγότερο σοβαρές παρενέργειες από τα αντιχολινεστερασικά φάρμακα και λειτουργεί παρόμοια με αυτά.

Δράσεις ιατρικής κάνναβης στη μυϊκή αδυναμία της MG:

Αναστέλλει την ακετυλοχολινεστεράση: Η ακετυλοχολινεστεράση προκαλεί την αποδόμηση της ακετυλοχολίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που δεσμεύεται με τους υποδοχείς στις νευρομυικές συνάψεις. Η ιατρική κάνναβη καθυστερεί αυτή την αποδόμηση, η οποία μπορεί να ανακουφίσει από τις μυϊκές συσπάσεις.

Αυξάνει την ακετυλοχολίνη : Η αύξηση της ακετυλοχολίνης στον οργανισμό παρέχει στους υποδοχείς περισσότερους νευροδιαβιβαστές που δεσμεύονται, γεγονός που παρακάμπτει την επιταχυνόμενη αποικοδόμησή τους από την ακετυλοχολίνη, καθυστερώντας έτσι την μυϊκή αδυναμία.

Μειώνει τον ρυθμό της αποδόμησης της ακετυλοχολίνης : Τόσο η τετραϋδροκανναβινόλη και η κανναβιδιόλη μειώνουν την ταχύτητα με την οποία διασπάται η ακετυλοχολίνη και επομένως προλαβαίνουν την μυϊκή αδυναμία την σχετιζόμενη με την MG.  Η ιατρική κάνναβη φαίνεται ότι δρουν στην περίπτωση αυτή δεσμεύοντας τους υποδοχείς, καθώς και με μια άλλη μέθοδο που δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί.

Μελέτη Marco Morsch et al, 2018

Τα κανναβινοειδή ασκούν δυναμικό έλεγχο σε πολλές φυσιολογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού μνήμης, της γνώσης και της αντίληψης του πόνου.

Στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα τα ενδοκανναβινοειδή επάγουν την αρνητική αλληλεπίδραση της απελευθέρωσης κβαντικού μεταδότη μετά από μετασυναπτική αποπόλωση.

Σε ένα μοντέλο ποντικού μυασθένειας gravis, ο αγωνιστής των υποδοχέων των κανναβινοειδών WIN 55,212 ανέστρεψε την αποτυχία κόπωσης της νευρομυικής μετάδοσης, γεγονός που υποδηλώνει μελλοντικό θεραπευτικό δυναμικό. Τα δεδομένα της μελέτης δείχνουν μια ενδογενή πορεία με την οποία τα κανναβινοειδή θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη ρύθμιση της απελευθέρωσης του μεταδότη στις νευρομυικές συνάψεις (Marco Morsch et al, 2018].

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Marco MorschDario A. ProttiDelfine ChengFilip BraetRoger S. ChungStephen W. Reddel & William D. Phillips. Cannabinoid-induced increase of quantal size and enhanced neuromuscular transmission. Scientific Reports  volume 8, Article number: 4685 (2018) 

Γλαύκωμα

Από την δεκαετία του 1970, οι μελέτες έχουν δείξει ότι η κάνναβη μπορεί να ελαφρύνει τα συμπτώματα του γλαυκώματος, και ακόμα να προλάβει την τύφλωση σε μερικούς ανθρώπους.

Οι ασθενείς με γλαύκωμα διατείνονται εδώ και χρόνια ότι το κάπνισμα με λίγο «χόρτο» μειώνει την ενδοφθάλμια πίεση, με αποτέλεσμα να μην χειροτερεύει η κατάστασή τους, να μειώνουν ή να καταργούν την χρήση των οφθαλμικών σταγόνων και να αποφεύγουν δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις. Χιλιάδες άνθρωποι σήμερα έχουν ακόμα την όρασή τους με την χρήση της ιατρικής κάνναβης.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΝΑΒΗ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Πολλοί από τους ερευνητές έχουν δείξει ότι διάφορες ενώσεις κανναβινοειδών, όπως η CBG, η CBD, καθώς και τα ενδογενή κανναβινοειδή μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά την ενδοφθάλμια πίεση όταν χορηγούνται τοπικά. Πάντως, οι μέχρι τώρα μελέτες με την CBD στο γλαύκωμα είναι αντιφατικές (βλ. παρακάτω).

Μελέτη Tomida I et al, 2004

Το 2004, μια ομάδα Καθηγητών του Πανεπιστημίου Aberdeen, UK, έδειξε πως οι κανναβινοειδείς ενώσεις, όπως η CBD, ανακουφίζουν από τα συνήθη συμπτώματα του γλαυκώματος, μειώνουν την ενδοφθάλμια πίεση και έχουν νευροπροστατευτικές ιδιότητες [Tomida I et al, 2004].

Μελέτη Sally Miller et al, 2018

Σε μία τυχαιοποιημένη, διπλή – masked, placebo ελεγχόμενη μελέτη 6 ασθενείς με οφθαλμική υπέρταση ή πρώιμο γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας έλαβαν μία εφ’ άπαξ δόση 5 mg δ – 9 – THC ή 20 ή 40 mg CBD ή placebo υπογλωσσίως.

Η THC μείωσε προσωρινά την ενδοφθάλμια πίεση, ενώ η CBD, σε δόση 20 mg, δεν είχε αποτέλεσμα στην ενδοφθάλμια πίεση και, σε δόση 40 mg, προκάλεσε παροδική αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Εδώ και 50 χρόνια είναι γνωστό ότι η κάνναβη και η Δ9- τετραϋδροκανναβινόλη μειώνει την ενδοφθάλμια πίεση, μέσω των δράσεών της στους CB1, Cb2, GPR18, GPR119 και GPR55 υποδοχείς.

Ωστόσο, μία νεότερη μελέτη αμφισβητεί το όφελος της CBD στην θεραπεία του γλαυκώματος. Στην πραγματικότητα, υποστηρίζει ότι η CBD όχι μόνο «θεραπεύει» το γλαύκωμα, αλλά μπορεί και να το επιδεινώσει !

Σε μία μελέτη σε ποντικούς η εφ’ άπαξ τοπική εφαρμογή THC μείωσε σημαντικά την ενδοφθάλμια πίεση (κατά 28%) μέσω ενεργοποίησης των CB1 και GPR18 υποδοχέων, ενώ, αντίθετα, η CBD εμπόδισε την THC να μειώσει την ενδοφθάλμια πίεση αυξάνοντας την μάλιστα μετά από 4 ώρες από 23.2, σε 25.9 mm Hg [Sally Miller et al, 2018].

Με βάση την μελέτη αυτή η Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας (American Academy of Opthalmology) προειδοποιεί τους Αμερικανούς να μην χρησιμοποιούν την CBD ως φυσική θεραπεία για το γλαύκωμα !

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Selph S, Carson S, Fu R, Thakurta S, Low A, (2011) Drug Class Review: Neuropathic Pain: Final Update. Drug Class Reviews 

Tomida, I., Pertwee, R. and Azuara-Blanco, A. (2004). Cannabinoids and glaucoma. British Journal of Ophthalmology, 88(5), pp.708-713. 

Tomida, I., Azuara-Blanco, A., House, H., Flint, M., Pertwee, R. and Robson, P. (2006). Effect of Sublingual Application of Cannabinoids on Intraocular Pressure: A Pilot Study. Journal of Glaucoma, 15(5), pp.349-353.

Russo, E. (2008). Cannabinoids in the management of difficult to treat pain. Therapeutics and Clinical Risk Management, Volume 4, pp.245-259. 

Adams, M. (2019). New Study Finds Marijuana Component CBD Makes Glaucoma Worse.

Forbes.com. Available at: https://www.forbes.com/sites/mikeadams/2018/12/18/new-study-finds-marijuana-component-cbd-makes-glaucoma-worse/#41a5acc6368f

Sally MillerLaura DailyEmma LeishmanHeather BradshawAlex Straiker. Δ9-Tetrahydrocannabinol and Cannabidiol Differentially Regulate Intraocular Pressure. Glaucoma|December 2018

CANASOL

Το 1980, ο Καθηγητής Φαρμακολογίας Manley West και ο Οφθαλμίατρος Δρ Albert Lockhart, κατασκεύασαν ένα οφθαλμικό διάλυμα με κάνναβη sativa, το Canasol, που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην Τζαμάικα. Το Canasol παρασκευάζεται ως αποστειρωμένο διάλυμα και διατίθεται σε φιαλίδια των 5 ml για ενστάλαξη στα μάτια.

Το Canasol μειώνει την ενδοφθάλμια πίεση σε ασθενείς με γλαύκωμα σε βαθμό παρόμοιο με την πιλοκαρπίνη, με την οποία συνεργάζεται, χωρίς τις σοβαρές παρενέργειες της τελευταίας. Από το 1998 δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες με την χρήση του Canasol.

Ο Καθηγητής Manley West μελέτησε την κάνναβη επειδή είχε παρατηρήσει ότι οι Τζαμαϊκανοί που έπλεναν τα μάτια τους με νερό που περιείχε ganja (έτσι ονομάζεται η cannabis sativa στη γλώσσα Χίντι) έβλεπαν καλύτερα. Παρόμοια, οι ψαράδες που έπιναν το τσάι ganja έλεγαν το ίδιο και ισχυριζόντουσαν ότι η όρασή τους ήταν καλύτερη το βράδυ.  

Ο Οφθαλμίατρος Δρ Albert Lockhart, συνδημιουργός του Canasol, παρατήρησε ότι οι Ρασταφαριανοί ασθενείς του που χρησιμοποιούσαν ganja είχαν χαμηλή συχνότητα γλαυκώματος. Ακόμα, ανακάλυψε ότι το Canasol βελτιώνει την ακεραιότητα του οπτικού νεύρου, το νεύρο που μας επιτρέπει να βλέπουμε, εμποδίζοντας έτσι την τύφλωση.

(Ο Ρασταφαριανισμός είναι θρησκευτικό και πολιτικό κίνημα που συνδυάζει στοιχεία του προτεσταντισμού με το μυστικισμό και μία παναφρικανική πολιτική συνείδηση).

Ο Δρ Albert Lockhart έλαβε την Order of Merit από την κυβέρνηση της Τζαμάικα και το χρυσό μετάλλιο Musgrave από το Ινστιτούτο της Τζαμάικα για την ανακάλυψη του Canasol.

Κάνναβη και κάπνισμα  

Η σεροτονίνη ευθύνεται για την απόλαυση του καπνίσματος !

Η σεροτονίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής υπεύθυνος για τα αισθήματα ευεξίας και ευτυχίας. Η νικοτίνη προκαλεί απελευθέρωση σεροτονίνης, η οποία ευθύνεται για τα συναισθήματα της ηρεμίας και της ικανοποίησης που σχετίζονται με το κάπνισμα τσιγάρων. Όμως, όταν επιχειρήσετε να διακόψετε το κάπνισμα τα επίπεδα της σεροτονίνης στον εγκέφαλο μειώνονται με αποτέλεσμα μειωμένη ενέργεια, χαμηλή νοημοσύνη, άγχος και απώλεια πίεσης.

Μειώνει το άγχος και το στρες που προκαλεί η διακοπή του καπνίσματος

Το έλαιο CBD ενεργοποιεί τον υποδοχέα 5-ΗΤ1Α του εγκεφάλου, γεγονός που αυξάνει την διαθεσιμότητα της σεροτονίνης με τρόπο παρόμοιο με τους εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRI). Με τον τρόπο αυτό, το έλαιο CBD μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες, του άγχους και της ευερεθιστότητας σε άτομα που προσπαθούν να διακόψουν το κάπνισμα.  Ακόμα, λόγω των αντιφλεγμονωδών της ιδιοτήτων, μπορεί να μειώσει τους πονοκεφάλους και άλλους πόνους που βιώνουν όσοι προσπαθούν να διακόψουν το κάπνισμα.

Βοηθά τους ανθρώπους να κοιμηθούν καλύτερα

Τέλος, οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να κοιμηθούν τη νύχτα χωρίς τσιγάρο μπορούν να κοιμηθούν καλύτερα με την CBD, γιατί βοηθά τους ανθρώπους να φτάσουν και να διατηρήσουν τον ήρεμο, αποκαταστατικό ύπνο χωρίς τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα που συχνά προκαλούν τα συνταγογραφούμενα βοηθήματα για τον ύπνο. Και, για όσους χρειάζονται ένα τσιγάρο για να τους κινητοποιήσει το πρωί, καλό είναι να γνωρίζουν ότι το έλαιο CBD, σε μικρές δόσεις, μπορεί να τους ενεργοποιήσει.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτη Morgan CJ et al, 2013

Μια μικρή πιλοτική, τυχαιοποιημένη, διπλή – τυφλή, μελέτη του 2013 που δημοσιεύθηκε στην Addictive Behaviors  διαπίστωσε ότι τα άτομα που εισέπνευσαν κανναβιδιόλη κάπνισαν περίπου 40% λιγότερα τσιγάρα από το συνηθισμένο [Morgan CJ et al, 2013]. Οι ερευνητές έδωσαν σε 24 καπνιστές μια συσκευή εισπνοής με CBD ή εικονικό φάρμακο και παρατήρησαν «μια θεαματική μείωση του αριθμού των τσιγάρων που καπνίστηκαν σε μια περίοδο 7 ημερών στα άτομα που χρησιμοποίησαν την συσκευή εισπνοής CBD». Οι άνθρωποι που έλαβαν το εικονικό φάρμακο δεν έδειξαν διαφορά στον αριθμό των τσιγάρων που κάπνισαν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν ότι η CBD είναι μια πιθανή θεραπεία για την απεξάρτηση από την νικοτίνη.

Μελέτη Hindocha C et al, 2018

Μια πολλά υποσχόμενη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Επιστημονικό Περιοδικό Addictive Behaviors διαπίστωσε ότι οι καπνιστές που χρησιμοποίησαν συσκευή εισπνοής CBD κάπνισαν 40% λιγότερα τσιγάρα από εκείνους που χρησιμοποίησαν πλασέμπο και ήταν σε θέση να ελέγξουν καλύτερα το πάθος τους για την νικοτίνη [Hindocha C et al, 2018].

Κάνναβη και αλκοόλ

Τι συνέπειες έχει ο αλκοολισμός ;

Ο αλκοολισμός εμφανίζεται όταν κάποιος χάσει την ικανότητα να ελέγχει την πρόσληψη αλκοόλ. Αυτό μπορεί να οφείλεται τόσο σε σωματική όσο και συναισθηματική εξάρτηση από το αλκοόλ. Αποτελέσματα του αλκοολισμού είναι το άτομο να αναπτύξει σημαντικές καταθλιπτικές σχέσεις, κακές επιδόσεις στην εργασία, επικίνδυνη ή παράνομη συμπεριφορά όπως η κατανάλωση αλκοόλ κατά την οδήγηση και σοβαρή νευρολογική και ηπατική βλάβη.

Μπορεί η CBD να βοηθήσει άτομα με αλκοολισμό;

Τα αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτικά αποτελέσματα της CBD μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της σωματικής βλάβης που προκαλεί το αλκοόλ στον οργανισμό. Επιπλέον, υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι η CBD είναι αποτελεσματική στις επιληπτικές κρίσεις, μια κοινή επιπλοκή της απόσυρσης από το αλκοόλ. Τέλος, το ενδοκανναβινοειδές σύστημα επηρεάζει τα κίνητρα και την αναζήτηση συμπεριφοράς, ένδειξη ότι η CBD μπορεί να εμποδίσει την επιθυμία για κατανάλωση αλκοόλ.

Η CBD αντιστρέφει την βλάβη του ήπατος από το αλκοόλ

Μία από τις πιο επιβλαβείς φυσικές επιπλοκές του αλκοολισμού είναι η βλάβη του ήπατος. Στην πραγματικότητα, ο αλκοολισμός είναι η κύρια αιτία δημιουργίας ηπατικών νοσημάτων σ’ όλο τον κόσμο.

Οι προκλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η CBD έχει ευεργετικές δράσεις στο ήπαρ. Σε μελέτες σε ζώα αντέστρεψε τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ στο ήπαρ, πιθανώς λόγω των αντιφλεγμονωδών και αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων της.

Η CBD προστατεύει από τον νευροεκφυλισμό

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει νευρωνική φλεγμονή και οξειδωτικό στρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την βλάβη σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που εμπλέκονται στην προσοχή, την επίλυση προβλημάτων, την επεξεργασία πληροφοριών, την μάθηση και την μνήμη. Οι επαγόμενες από το αλκοόλ εγκεφαλικές βλάβες συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο υποτροπών, οι οποίες προκαλούν περαιτέρω βλάβη στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα έναν φαύλο κύκλο ανάδρασης.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα από προκλινικές δοκιμές που χρησιμοποιούν κυτταροκαλλιέργειες και ζωικά μοντέλα δείχνουν ότι η CBD βοηθά στην προστασία του εγκεφάλου από τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ. Σ’ αυτές τις μελέτες, η CBD απέτρεψε την βλάβη των νευρώνων και την μείωση της παρορμητικής συμπεριφοράς. Σε μια κλινική μελέτη, οι ερευνητές απέδειξαν ότι η CBD δεν είχε σημαντικές γνωστικές επιπλοκές (σε σύγκριση με το αλκοόλ και την THC) και ήταν καλά ανεκτή από υγιείς ενήλικες.

Η CBD προστατεύει από υποτροπές του αλκοολισμού

Μετά την αποτοξίνωση και την θεραπεία για την κατάχρηση ουσιών, τα άτομα με διαταραχή της χρήσης αλκοόλ εξακολουθούν να είναι ευάλωτα σε υποτροπή. Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα υποτροπής, όπως το στρες και το άγχος.

Η CBD μπορεί να στοχεύσει σε όλους αυτούς τους παράγοντες. Σε πειραματόζωα μειώνει τις συμπεριφορές αναζήτησης αλκοόλ, τα συμπτώματα απόσυρσης, καθώς και το άγχος. Όταν έχουν υποτροπή, τα ζώα που λαβαίνουν θεραπεία με CBD καταναλώνουν λιγότερο αλκοόλ και έχουν λιγότερα κίνητρα για να πίνουν.

Η CBD μπορεί να μειώσει την κατανάλωση αλκοόλ

Το αλκοόλ εξαρτάται από διαφορετικές μεταβολικές οδούς. Τα κυριότερα ένζυμα που συμμετέχουν στις μεταβολικές αυτές οδούς είναι η αλκοολική αφυδρογονάση (ΑDΗ), η αφυδρογονάση της αλδεΰδης (ALDH) και το CYP450 (συγκεκριμένα το CYP2E1).

Σε άτομα που καταναλώνουν αλκοόλ μόνο κοινωνικά ή περιστασιακά, η ADH και η ALDH χειρίζονται ολόκληρο το φόρτο της διαδικασίας του μεταβολισμού της αιθανόλης. Ωστόσο, όταν γίνεται υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος (ή κατά την διάρκεια της χρόνιας κατανάλωσης αλκοόλ), το CYP450 υποβοηθεί τις υπερφορτωμένες οδούς της ADH και της ALDH.

Ερευνητές στη Γαλλία και το Βέλγιο εξέτασαν 26 μελέτες που δημοσιεύθηκαν από το 1974 έως τον Ιούνιο του 2018 και διερεύνησαν τις επιπτώσεις της CBD σε ζώα που έλαβαν αιθανόλη. Πολλές από τις μελέτες αυτές έδειξαν ότι η CBD μπορεί να μειώσει την κατανάλωση του αλκοόλ. Σε μία απ’ αυτές, διαπιστώθηκε ότι οι ποντικοί που έλαβαν CBD είχαν λιγότερο κίνητρα για να εργαστούν (στην περίπτωση αυτή πιέζοντας ένα μοχλό) για να φθάσουν σε ένα υγρό διάλυμα που περιλάμβανε 8% αιθανόλης.

Οι πειραματικές μελέτες υποστηρίζουν ότι η CBD μειώνει το συνολικό επίπεδο κατανάλωσης οινοπνεύματος στα ζωικά μοντέλα του AUD, μειώνοντας την πρόσληψη αιθανόλης, κίνητρο για αιθανόλη, υποτροπή και μειώνοντας το άγχος και την παρορμητικότητα.

CBD ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ : Οφέλη και πλεονεκτήματα

  • Οι CB1 υποδοχείς είναι ένας σημαντικός παράγοντας στα ενισχυτικά και χαρακτηριστικά κίνητρα του οινοπνεύματος.
  • Ο συνδυασμός αλκοόλ και CBD μπορεί να μειώσει τα επίπεδα του αλκοόλ στο αίμα.
  • Η CBD μειώνει την ενίσχυση, τα κίνητρα και τις υποτροπές του αλκοόλ
  • Η CBD προστατεύει το ήπαρ από τις βλάβες που προκαλεί το αλκοόλ
  • Η CBD αποτρέπει τον επαγόμενο από το αλκοόλ νευροεκφυλισμό
  • Η CBD εξασθενεί την ηπατική στεάτωση που προκαλείται από το αλκοόλ, την μεταβολική δυσλειτουργία, την φλεγμονή και την βλάβη από τα ουδετερόφιλα.
  • Τα κανναβινοειδή έχουν επίδραση σχεδόν σε όλα τα ένζυμα που είναι υπεύθυνα για τον μεταβολισμό του αλκοόλ.
  • Οι αγωνιστές των CB1 υποδοχέων (THC) ενθαρρύνουν την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ οι ανταγωνιστές των CB1 υποδοχέων (CBD) την μειώνουν.
  • Η CBD αναστέλλει το ενζυμικό σύστημα CYP450, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό του αλκοόλ.

Η CBD μεταβάλλει τα επίπεδα ADH και ALDH σε διαφορετικούς βαθμούς.

Μελέτη Daniel J et al, 2013

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, χαρακτηριστική των διαταραχών χρήσης οινοπνεύματος, έχει ως αποτέλεσμα νευροεκφυλισμό και συμπεριφορικές και γνωστικές διαταραχές που φαίνεται ότι συμβάλλουν στη χρόνια και υποτροπιάζουσα φύση του αλκοολισμού. Στη μελέτη αυτή εκτιμήθηκε η νευροπροστατευτική δράση της γέλης CBD (1,0%, 2,5% και 5%). Η γέλη 5,0% μείωσε τον νευροεκφυλισμό κατά σε 48,8% στον ενδορρινικό φλοιό όπως εκτιμήθηκε με Fluoro-Jade Β (FJB),  τα κύτταρα FJB + στον ενδορρινικό φλοιό κατά 56,1%, και η  IP CBD, τα κύτταρα FJB + κατά 50,6%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η μελέτη αυτή απέδειξε την αποτελεσματικότητα των διαδερμικών συστημάτων απελευθέρωσης CBD στη θεραπεία του νευροεκφυλισμού από το αλκοόλ [Daniel J et al, 2013].

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι προκλινικές μελέτες σε κυτταροκαλλιέργειες και ζωικά μοντέλα έχουν δείξει πως η CBD θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική θεραπεία για τον αλκοολισμό.

Η CBD προστατεύει τον εγκέφαλο και το ήπαρ από τις βλαπτικές επιδράσεις του αλκοόλ και συμβάλλει στην μείωση της πιθανότητας και της βαρύτητας της υποτροπής. Το μόνο πρόβλημα είναι η έλλειψη δεδομένων στον άνθρωπο. Οι μελλοντικές έρευνες πρέπει να επικεντρωθούν στην επαλήθευση αυτών των αποτελεσμάτων, διευκρινίζοντας τους πιθανούς μηχανισμούς και τα θεραπευτικά αποτελέσματα και προσδιορίζοντας τις βέλτιστες δοσολογίες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ

Morgan CJDas RKJoye ACurran HVKamboj SK. Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smokers: preliminary findings. Addict Behav. 2013 Sep;38(9):2433-6.

Hindocha CFreeman TPGrabski MStroud JBCrudgington HDavies ACDas RKLawn WMorgan CJACurran HV. Cannabidiol reverses attentional bias to cigarette cues in a human experimental model of tobacco withdrawal. Addiction. 2018 May 1.

Daniel J. Liputa Dana C. Hammellb Audra L. Stinchcomb bc Kimberly Nixona. Transdermal delivery of cannabidiol attenuates binge alcohol-induced neurodegeneration in a rodent model of an alcohol use disorder Pharmacology Biochemistry and Behavior Volume 111, October 2013, Pages 120-127