• 71
  • 0

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Η CBD αλληλεπιδρά με το ενδοκανναβινοειδές σύστημα κατά τρόπο που προκαλεί πολύ λίγες παρενέργειες. Πάντως, παρ’ όλο που είναι ασφαλής για χρήση και κατανάλωση, μπορεί να προκαλέσει μερικές επιπλοκές, που, εάν δεν κατανοηθούν σωστά, θα μπορούσαν να αποβούν επικίνδυνες. Ένας από αυτούς τους κινδύνους είναι η αναστολή του ενζυμικού συστήματος του κυτοχρώματος Ρ450.

Τι είναι το σύστημα του κυτοχρώματος P450

Το ενζυμικό σύστημα του κυτοχρώματος P450 υπάρχει στο ήπαρ και είναι υπεύθυνο για τον μεταβολισμό δυνητικά τοξικών ενώσεων, που περιλαμβάνουν πάνω από το 60% των φαρμάκων που καταναλώνει ο άνθρωπος. Το σύστημα αυτό περιέχει περισσότερα από 50 ένζυμα που επεξεργάζονται και καταστρέφουν τις τοξίνες.

Το P450 πρέπει να είναι υγιές για να μεταβολίζονται σωστά τα φάρμακα. Για να προσδιορίσουν τις κατάλληλες δόσεις των φαρμάκων, οι γιατροί κάνουν υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τον μέσο χρόνο ο οποίος απαιτείται για την επεξεργασία διαφόρων φαρμάκων μέσω του συστήματος του κυτοχρώματος P450.

Εάν επεξεργάζεται μόνο ένα φάρμακο και το σύστημα είναι γενικά υγιές, αυτοί οι μέσοι όροι παρέχουν ακριβείς δοσολογικές πληροφορίες. Ωστόσο, μέσα στο σύστημα αυτό, ορισμένες ουσίες έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τους χρόνους επεξεργασίας κάνοντας τα φάρμακα να μεταβολίζονται ταχύτερα ή πιο αργά από ό, τι τα ίδια.

Ομοίως, εάν το σύστημα του κυτοχρώματος P450 έχει κάποια ανωμαλία λόγω προβλημάτων με το ήπαρ ή άλλων προϋπαρχουσών καταστάσεων, τα φάρμακα ενδέχεται να μην μεταβολίζονται όπως πρέπει.

Κανναβιδιόλη και P450

Η κανναβιδιόλη μπορεί να αναστείλει την ικανότητα του συστήματος του κυτοχρώματος P450 να μεταβολίζει ορισμένα φάρμακα, οδηγώντας σε συνολική αύξηση των χρόνων προπαρασκευής.

Εκτός από την CBD, και άλλες ουσίες έχουν παρόμοιο αντίκτυπο όσον αφορά την αναστολή του CYP450 στον μεταβολισμό των φαρμάκων, όπως το γκρέιπφρουτ, το νεροκάρδαμο, το βαλσαμόχορτο (St. John’s Wort) και η κιτρινόριζα (goldenseal). Όταν το σύστημα CYP450 επηρεάζεται με αυτόν τον τρόπο, αυξάνει τα επίπεδα ορισμένων φαρμάκων στον οργανισμό σας ταυτόχρονα, οδηγώντας μερικές φορές σε παρενέργειες και υπερδοσολογία.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΝΝΑΒΙΔΙΟΛΗΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα που χρησιμοποιούν το σύστημα CYP450

Οποιοδήποτε φάρμακο μεταβολίζεται από τα ένζυμα του CYP450 μπορεί δυνητικά να αλληλεπιδράσει με την κανναβιδιόλη :

·      Στεροειδή

·      Αναστολείς HMG CoA αναγωγάσης

·      Αναστολείς διαύλων ασβεστίου

·      Αντιισταμινικά

·      Προκινητικά

·      HIV αντιιικά

·      Ανοσοτροποποιητικά

·      Βενζοδιαζεπίνες

·      Αντιαρρυθμικά

·      Αντιβιοτικά

·      Αναισθητικά

·      Αντιψυχωσικά

·      Αντικαταθλιπτικά

·      Αντιεπιληπτικά

·      β-αναστολείς

·      Αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs)

·      Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα

·      Αναστολείς αγγειοτασίνης ΙΙ

·      Από του στόματος υπογλυκαιμικοί παράγοντες

·      Σουλφονυλουρίες

Ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει όλα τα πιθανά φάρμακα που επηρεάζονται από την κανναβιδιόλη. Ούτε κάθε φάρμακο στις κατηγορίες που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό θα προκαλέσει οπωσδήποτε αλληλεπίδραση.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Επειδή η κανναβιδιόλη αλληλεπιδρά με πολλές ουσίες και φάρμακα καλό είναι να συμβουλεύεστε έναν γιατρό εξοικειωμένο με την χρήση της CBD προτού την χρησιμοποιήσετε.

Υπάρχουν ορισμένα φάρμακα, γνωστά ως «προφάρμακα», τα οποία πρέπει να μεταβολιστούν για να παράγουν την θεραπευτική ένωση. Με άλλα λόγια, καταναλώνετε μια ανενεργή ένωση και αυτή αργότερα μετατρέπεται στο ενεργό φάρμακο.

Εάν η διαδικασία αυτή εξαρτάται από το CYP3 A4 (μέρος του μεγαλύτερου συστήματος CYP450) τότε οι αναστολείς μπορούν να μειώσουν την ποσότητα του ενεργού φαρμάκου στο σώμα που θέλουμε να έχουμε για να επιτύχουμε το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Η κωδεΐνη, για παράδειγμα, είναι ένα προφάρμακο που μεταβολίζεται σε μορφίνη το οποίο παρέχει το αποτέλεσμα. Το Vyvanse και η Concerta είναι δύο άλλα δημοφιλή φαρμακευτικά φάρμακα για την ADHD που εμπίπτουν σ’ αυτήν την κατηγορία.

Αν ανησυχείτε μήπως το μονοπάτι του CYP450 δεν λειτουργεί σωστά, οι γιατροί μπορούν να δοκιμάσουν το σύστημα για να διασφαλίσουν ότι τα φάρμακα που παίρνετε μεταβολίζονται όπως αναμένεται.

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ

Φάρμακα μεταβολιζόμενα μέσω του ήπατος (κυτόχρωμα P450 1A1 (CYP1A1)

·      Χλωροζοξαζόνη (Lorzone)

·      Θεοφυλλίνη (TheoDur, άλλα).

Φάρμακα μεταβολιζόμενα μέσω του ήπατος (κυτόχρωμα P450 1A2 – CYP1A2)

·      Αμιτρυπτιλίνη (Elavil)

·      Αλοπεριδόλη (Haldol)

·      Οντανσετρόνη (Zofran)

·      Προπρανολόλη (Inderal)

·      Θεοφυλλίνη (TheoDur)

·      Βεραπαμίλη (Calan, Isoptin κ.ά.)

Φάρμακα μεταβολιζόμενα μέσω του ήπατος (κυτόχρωμα P450 1B1 – CYP1B1)

·      Θεοφυλλίνη (TheoDur, άλλα)

·      Ομεπραζόλη (Prilosec, Omesec)

·      Κλοζαπίνη (Clozaril, FazaClo)

·      Προγεστερόνη (Prometrium κ.ά.)

·      Λανσοπραζόλη (Prevacid)

·      Φλουταμίδη (Eulexin) )

·      Ερλοτινίμπη (Tarceva)

·      Καφεΐνη.

Φάρμακα μεταβολιζόμενα μέσω του ήπατος (κυτόχρωμα P450 2A6 – CYP2A6)

·      Νικοτίνη

·      Χλωρομεθειαζόλη (αιμινευρίνη)

·      Κουμαρίνη

·      Μεθοξυφλουράνιο (Penthrox)

·      Αλοθάνιο (φλουοτάνιο)

·      Βαλπροϊκό οξύ (Depacon)

·      Δισουλφιράμη (Antabuse), και άλλα.

Φάρμακα μεταβολιζόμενα μέσω του ήπατος (κυτόχρωμα P450 2B6 – CYP2B6)

·      Κεταμίνη (Ketalar)

·      Φαινοβαρβιτάλη

·      Ορφεναδρίνη (Norflex)

·      Σεκοβαρβιτάλη (Seconal)

·      Σεξαμεθαζόνη (Decadron)

Φάρμακα μεταβολιζόμενα μέσω του ήπατος (κυτόχρωμα P450 2C19 – CYP2C19)

·      Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων, συμπεριλαμβανομένης της ομεπραζόλης (Prilosec), λανσοπραζόλης (Prevacid) και παντοπραζόλης (Protonix).

·      Διαζεπάμη (Valium)

·      Καρισοπροδόλη (Soma)

·      Νελφιναβίρη (Viracept), και άλλοι.

Φάρμακα μεταβολιζόμενα μέσω του ήπατος (κυτόχρωμα P450 2C9 – CYP2C9)

·      Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα [Δικλοφαινάκη (Cataflam, Voltaren), ιμπουπροφαίνη (Motrin), μελοξικάμη (Mobic), πιροξικάμη (Feldene) και σελεκοξίμπη  (Celebrex)]

·      Αμιτριπτυλίνη (Elavil)

·      Βαρφαρίνη (Coumadin)

·      Γλιπιζίδη (γλυκοτρόλη)

·      Λοσαρτάνη

Φάρμακα μεταβολιζόμενα μέσω του ήπατος (κυτόχρωμα P450 2D6 (CYP2D6)

·      Αμιτριπτυλίνη (Elavil)

·      Κωδεΐνη

·      Δεσιπραμίνη (Norpramin)

·      Φλεκαϊνίδη (Tambocor)

·      Αλοπεριδόλη (Haldol)

·      Ιμιπραμίνη (Tofranil)

·      Μετοπρολόλη (Lopressor, Toprol XL)

·      Οντανσετρόνη (Zofran)

·      Ρισπεριδόνη (Risperdal)

·      Τραμαδόλη (Ultram)

·      Βενλαφαξίνη (Effexor) και άλλα.

Φάρμακα μεταβολιζόμενα μέσω του ήπατος (κυτόχρωμα P450 3A4 – CYP3A4)

·      Αλπραζολάμη (Xanax)

·      Αμλοδιπίνη (Norvasc)

·      Κλαριθρομυκίνη (Biaxin)

·      Κυκλοσπορίνη (Sandimmune)

·      Ερυθρομυκίνη

·      Λοβαστατίνη (Mevacor)

·      Κετοκοναζόλη (Nizoral)

·      Ιτρακοναζόλη (Sporanox, Halcion)

·      Βεραπαμίλη (Calan, Isoptin) και πολλά άλλα

Φάρμακα μεταβολιζόμενα μέσω του ήπατος (κυτόχρωμα P450 3A5 – CYP3A5)

·      Τεστοστερόνη, προγεστερόνη (Endometrin, Prometrium)

·      Νιφεδιπίνη (Adalat CC, Procardia XL)

·      Κυκλοσπορίνη (Sandimmune) και άλλα.

Ηρεμιστικά φάρμακα (κατασταλτικά του ΚΝΣ)

Η κανναβιδιόλη μπορεί να προκαλέσει υπνηλία. Εάν πάρετε CBD μαζί με ηρεμιστικά φάρμακα μπορεί να αυξήσετε την υπνηλία.

Μερικά ηρεμιστικά φάρμακα που μπορεί να αλληλεπιδράσουν με την CBD περιλαμβάνουν :

·      Βενζοδιαζεπίνες

·      Πεντοβαρβιτάλη (Nembutal)

·      Φαινοβαρβιτάλη (Luminal)

·      Σεκοβαρβιτάλη (Seconal)

·      Θειοπεντάλη (Pentothal)

·      Φεντανύλη (Duragesic, Sublimaze)

·      Μορφίνη

·      Προποφόλη (Diprivan), κ .ά.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

Ο συνδυασμός της κανναβιδιόλης μαζί με άλλα βότανα και συμπληρώματα που έχουν το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να προκαλέσει επίσης υπερβολική υπνηλία.

Ορισμένα από αυτά τα βότανα και τα συμπληρώματα περιλαμβάνουν calamus, παπαρούνα της Καλιφόρνιας, κάτνιπ (ένα είδος δυόσμου), λυκίσκο, Jamaican dogwood, kava, L-τρυπτοφάνη, μελατονίνη, φασκόμηλο, SAMe, βαλσαμόχορτο, σασσαφρά, skullcap, κ.α.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΝΝΑΒΙΔΙΟΛΗΣ ΜΕ ΤΡΟΦΕΣ

Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις της CBD με τροφές.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΝΝΑΒΙΔΙΟΛΗΣ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛ

Το αλκοόλ και η κάνναβη καταναλώνονται ευρέως στην κοινωνία μας και οι συνέπειες του συνδυασμού των δύο είναι γνωστές. Αυτό που είναι λιγότερο κατανοητό από το ευρύ κοινό, είναι οι συνέπειες του συνδυασμού αλκοόλ με CBD.

Το αλκοόλ εξαρτάται από μερικές διαφορετικές μεταβολικές οδούς στο ανθρώπινο σώμα, με τα κύρια ένζυμα να είναι η αφυδρογονάση αλκοόλης (ADH), η αφυδρογονάση αλδεΰδης (ALDH) και το CYP450 (ειδικά CYP2E1).

Σε άτομα που πίνουν μόνο κοινωνικά ή περιστασιακά, η ADH και η ALDH χειρίζονται όλο το φορτίο του μεταβολισμού της αιθανόλης. Ωστόσο, όταν γίνεται υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ (ή κατά την διάρκεια της χρόνιας κατανάλωσης αλκοόλ), το CYP450 βοηθά τις υπερφορτωμένους οδούς ADH και ALDH.

Τα κανναβινοειδή έχουν επίδραση σε όλα τα ένζυμα σχεδόν που είναι υπεύθυνα για τον μεταβολισμό του αλκοόλ. Ο υποδοχέας CB1 είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην ενίσχυση και τα κίνητρα για την χρήση του αλκοόλ. Οι αγωνιστές του υποδοχέα CB1 (THC) ενθαρρύνουν την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ οι ανταγωνιστές των υποδοχέων CB1 (CBD) το μειώνουν.

Η CBD αναστέλλει το ένζυμο CYP450 και αυτό το σύστημα παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό της αλκοόλης. Σε ποντικούς, η CBD μεταβάλλει τα επίπεδα ADH και ALDH σε διαφορετικούς βαθμούς.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΝΝΑΒΙΔΙΟΛΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

·      Μειώνει την ενίσχυση, την παρακίνηση και την υποτροπή για την χρήση αλκοόλ.

·      Προστατεύει το ήπαρ από βλάβες που προκαλούνται από την ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση οινοπνεύματος

·      Ο συνδυασμός της με αλκοόλ έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των επιπέδων του αλκοόλ στο αίμα.

·      Αποτρέπει την νευροεκφυλισμό που προκαλεί το αλκοόλ

·      Εξασθενεί την επαγόμενη από το αλκοόλ ηπατική στεάτωση, την μεταβολική δυσλειτουργία, την φλεγμονή και την βλάβη που προκαλείται από ουδετερόφιλα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΝΝΑΒΙΔΙΟΛΗΣ ΜΕ ΚΑΦΕΪΝΗ

Η καφεΐνη είναι η πιο γνωστή και συνηθισμένη ψυχοδραστική ουσία στον κόσμο. Ποιός δεν καταναλώνει καφεΐνη, έστω και λίγη, από το τσάι, τον καφέ, κ.ά. στην εποχή μας ;

Η καφεΐνη είναι μοριακά πολύ παρόμοια με την αδενοσίνη, μια ένωση που παράγεται στο σώμα μας και ενεργοποιεί τον Α2a υποδοχέα. Η καφεΐνη δεσμεύεται στους Α2α υποδοχείς, αναστέλλοντας την επαναπρόσληψη της αδενοσίνης. Όταν η αδενοσίνη δεσμεύεται στον Α2α υποδοχέα, το αποτέλεσμα είναι αγγειοδιαστολή, πράγμα που αυξάνει την διαύγεια του μυαλού και την εγρήγορση.

Η CBD είναι επίσης μερικός αγωνιστής του Α2α υποδοχέα. ΄Ετσι, συνδυάζοντας την καφεΐνη με την CBD, η αδενοσίνη δεσμεύεται σε όλο της το πλάτος, με αποτέλεσμα όχι μόνο αύξηση της διέγερσης, αλλά και μείωση της ανησυχίας (λόγω των επιδράσεων της CBD σε άλλα συστήματα νευροδιαβιβαστών). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά εξαρτώνται από την ποσότητα της CBD. Σε μεγάλες ποσότητες η CBD είναι πιο πιθανό να προκαλέσει υπνηλία και καταστολή.

Επιπλέον, η καφεΐνη μεταβολίζεται από το CYP1A2, ένα ένζυμο του CYP450. Οταν το CBD αναστέλλει το σύστημα του ενζύμου CYP450, η απέκκριση της καφεΐνης επιβραδύνεται. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα αποτελέσματα της καφεΐνης θα είναι πιο παρατεταμένα και θα εξαντληθούν. Αυτό είναι τόσο καλό, όσο και κακό !

Από την καλή πλευρά, η CBD μαζί με την καφεΐνη θα κάνουν το πρωινό σας φλιτζάνι καφέ να κρατήσει όλη την ημέρα, αντί για λίγες μόνο ώρες. Από την άλλη πλευρά, είναι εύκολο να το παρακάνετε και να καταλήξετε με ανοιχτά τα μάτια όταν προσπαθήσετε να κοιμηθείτε.

Μπορεί η κανναβιδιόλη να κάνει εθισμό ;

Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που κάνουμε όταν μας μιλήσουν για το έλαιο της κάνναβης είναι : «Μπορεί να αποκτήσω εθισμό»;

Η απάντηση εξαρτάται από αυτό που εννοείτε ως «εθισμό». Με την έννοια του «εθισμού» οι άνθρωποι μπορούν να εθιστούν σχεδόν σε οτιδήποτε, όπως είναι η άσκηση, η μουσική, το σεξ και το φαγητό.

Όταν εξετάζουμε τις χημικές επιπτώσεις της CBD, η απάντηση είναι όχι. Η κανναβιδιόλη δεν προκαλεί σωματικό εθισμό με τον ίδιο τρόπο που προκαλούν τα οπιούχα, η κοκαΐνη, το αλκοόλ και άλλα φάρμακα.

Επίσης, η CBD δεν προκαλεί φυσικά συμπτώματα στέρησης όταν σταματήσετε να την χρησιμοποιείτε. Στην πραγματικότητα, η CBD θεωρείται ένας καλός τρόπος να μειωθούν τα συμπτώματα της απόσυρσης από τα ναρκωτικά, όπως τα οπιούχα.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Επειδή η CBD μπορεί να τροποποιήσει τα βασικά ηπατικά ένζυμα, ενημερωθείτε από τον γιατρό σας πως να παίρνετε καλύτερα την CBD για την περίπτωσή σας.

Avatar

Author

Κων. Θ. Τέμπος

Ιατρός Ρευματολόγος - Παιδορευματολόγος, Βοτανοθεραπευτής, Ολιστικός Ιατρός, π. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου "ΚΑΤ" Κηφισιάς, π. Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, Ιατρικός Συγγραφέας, Λογοτέχνης, Μέλος Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Ένωσης Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *