• 97
 • 0

ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ ΟΞΕΑ

Η κάνναβη δεν παράγει άμεσα τα συνηθέστερα κανναβινοειδή που σχετίζονται με το φυτό, δηλαδή THC και CBD, αλλά συνθέτει διάφορα κανναβινοειδή οξέα. Τα οξέα αυτά πρέπει να ενεργοποιηθούν (αποκαρβοξυλίωση), συνήθως με θερμότητα, για να δώσουν τις ενώσεις που οι περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν (THC ή CBD). Τα κανναβινοειδή οξέα δεν είναι γνωστό ότι έχουν μεθυστικές δράσεις όπως η THC, αλλά έχουν άλλες σημαντικές ιδιότητες, όπως αντιβιοτικές ή εντομοκτόνες.

ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ ΟΞΕΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

 1. Κανναβιγεροβαρινικό οξύ (Cannabigerovarinic acid; CBGVA)
 2. Κανναβιδιβαρινικό οξύ (Cannabidivarinic acid; CBDVA)
 3. Κανναβιγερολικό οξύ (Cannabigerolic acid; CBGA)
 4. Κανναβιδιολικό οξύ (Cannabidiolic acid; CBDA)
 5. Κανναβιχρομεβαρινικό οξύ (Cannabichromevarinic acid; CBCVA)
 6. Κανναβιχρομενενικό οξύ (Cannabichromenenic acid; CBCA)
 7. Τετραϋδροκανναβιβαρινικό οξύ (Tetrahydrocanabivarinic acid; THCVA)
 8. Δ9-τετραϋδροκανναβινολικό οξύ (Δ9-tetrahydrocannabinolic Acid; THCA)

ΚΑΝΝΑΒΙΓΕΡΟΒΑΡΙΝΙΚΟ ΟΞΥ (CANNABIGEROVARINIC ACID; CBGVA)

Το CBGVA είναι μια φυσικά απαντώμενη ένωση στην κάνναβη. Όπως το CBGA, το CBVA αποτελεί δομικό στοιχείο για άλλα κανναβινοειδή. Μέσω μιας διαδικασίας βιοσύνθεσης, παράγει καρβοξυλικό οξύ τετραϋδροκανναβαρίνης (THCVA), κανναβιδιβαρινικό οξύ (CBDVA) και κανναβιχρωμεβαρινικό οξύ (CBCVA).

Μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Cancer Research and Treatment εξέτασε τις επιδράσεις έξη διαφορετικών κανναβινοειδών, συμπεριλαμβανομένου του CBGVA, στα λευχαιμικά κύτταρα. Η μελέτη αποκάλυψε ότι τα κανναβινοειδή είχαν θεραπευτική δράση στα λευχαιμικά κύτταρα (ElSohly MA et al, 2001).

ΚΑΝΝΑΒΙΔΙΒΑΡΙΝΙΚΟ ΟΞΥ (CANNABIDIVARINIC ACID; CBDVA)

Το κανναβιδιβαρινικό οξύ είναι ένα μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές που υπάρχει στο φυτό της κάνναβης και έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

ΚΑΝΝΑΒΙΓΕΡΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (CBGA)

Τι είναι το κανναβιγερολικό οξύ

Το κανναβιγερολικό οξύ είναι το πρώτο βιογενές κανναβινοειδές που σχηματίζεται στο φυτό της κάνναβης και ανακαλύφθηκε το 1964 από τους Gaoni και Mechoulam. Σε αντίθεση με την THC, δεν έχει ψυχοτρόπες δράσεις. Είναι ένα διυδροξυβενζοϊκό οξύ, ένα ολιβολικό οξύ στο οποίο το υδρογόνο στη θέση 3 υποκαθίσταται από μια ομάδα γερανυλίου.

Οι συνθάσες, φυσικά ένζυμα που υπάρχουν στην κάνναβη, μετατρέπουν το CBGA σε τετραϋδροκανναβινολικό οξύ (THCA), κανναβιδιολικό οξύ (CBDA) και κανναβιχρωμενικό οξύ (CBCA), τα οποία στη συνέχεια ενεργοποιούνται (αποκαρβοξυλίωση) με φως ή θερμότητα για να δημιουργήσουν THC ή CBD.

Το CBGΑ σχηματίζεται στην πραγματικότητα μέσω 5 ή 6 άλλων χημικών και καταλυτικών αντιδράσεων. Από εκεί, τρεις οξειδοκυκλάσες είναι υπεύθυνες για την ποικιλομορφία των κανναβινοειδών: η συνθάση της THCA (THCAS) μετατρέπει το CBGA σε THCA, ενώ η συνθετάση CBDA (CBDAS) σχηματίζει CBDA και συνθετάση CBCA (CBCAS) παράγει CBCA.

Στα περισσότερα στελέχη της κάνναβης, το CBGA μετατρέπεται αμέσως είτε σε THCA, είτε σε CBDA. Έτσι, περισσότερο THC σημαίνει ότι παράγονται λιγότερα CBG και CBD (και αντίστροφα).

Λειτουργίες – θεραπευτικες ιδιοτητες

Το CBGA έχει αναλγητικές, αντιβακτηριδιακές, αντιπολλαπλασιαστικές και αντικαρκινικές ιδιότητες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 • Το CBGA είναι ένας τύπος φαινολικού οξέος και το κύριο φυτοκανναβινοειδές που επιτρέπει σε άλλα κανναβινοειδή να υπάρχουν χημικά.
 • Είναι ο πρόδρομος των THCA, CBDA, CBCA και άλλων πρόδρομων οξέων και το πρώτο βιογενές κανναβινοειδές που σχηματίζεται στο φυτό Cannabis Sativa.
 • Συντίθεται από άλλες πέντε προηγούμενες χημικές αντιδράσεις και μετατρέπεται σε όξινες συνθέσεις μέσω αποκαρβοξυλίωσης.

ΚΑΝΝΑΒΙΔΙΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (CANNABIDIOLIC ACID; CBDA)

Τι είναι το κανναβιδιολικό οξύ

Το CBDA είναι ένα από τα 113 περίπου κανναβινοειδή που έχουν απομονωθεί από το φυτό της κάνναβης. Η CBD υπάρχει ως κανναβιδιολικό οξύ στα αναπτυσσόμενα φυτά, και παράγεται μόνον όταν το φυτό τεμαχιστεί, στεγνώσει και θερμανθεί.

Το CBDA μετατρέπεται σε CBD μέσω μιας διαδικασίας που αποκαλείται αποκαρβοξυλίωση. Το ψήσιμο, η έκθεση στο φως ή η θέρμανση της κάνναβης αφαιρεί την όξινη ομάδα από το CBDA και το μετατρέπει σε CBD.

Το CBDA έχει περίπου 100 φορές μεγαλύτερη συγγένεια για τον υποδοχέα 5-ΗΤ1Α από ό, τι η CBD. Η δράση αυτή χάνεται σε πολύ υψηλές δόσεις.  

Το CBDA έχει το μειονέκτημα ότι δεν είναι ιδιαίτερα σταθερό και μπορεί εύκολα να αποκαρβοξυλιωθεί σε CBD. Η διαδικασία αυτή επιταχύνεται γρήγορα εάν το CBDA εκτεθεί σε θερμότητα.

Για να παρακαμφθεί το ζήτημα της σταθερότητας, αναπτύχθηκε ένα ημι-συνθετικό ανάλογο του CBDA, που ονομάζεται HU-580. Το HU-580 είναι αρκετά σταθερό, ενισχύει ισχυρότερα από το CBDA την ενεργοποίηση του υποδοχέα 5-HT1A και αναστέλλει το άγχος και τα προεόρτια της οξείας και αναμενόμενης ναυτίας. Επίσης, έχει αντικαταθλιπτική δράση σε αρουραίους.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ CBDA

Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες

Το CBDA έχει αντι-υπεραλγησία και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες μέσω του TRPV1, in vivo. Μπορεί επίσης γι’ αυτά τα αποτελέσματα να συνεργάζεται με χαμηλές δόσεις THC.

Μία μελέτη το 2008 που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Metabolism and Disposition διεπίστωσε ότι το CBDA αναστέλλει επιλεκτικά την COX-2 και μάλιστα σε βαθμό μεγαλύτερο από το αντίστοιχό του τετραϋδροκανναβιδιολικό οξύ (THCa). Μια άλλη μελέτη αμφισβητεί κατά πόσον το CBDA αναστέλλει σημαντικά την COX-2.

Θεραπεύει την ναυτία και τους εμέτους

Το CBDA καταστέλλει την ναυτία και τους εμέτους σε πειραματόζωα όταν συνδυάζεται με χαμηλές δόσεις THC. Παρόμοια, μειώνει την ναυτία όταν χορηγηθεί ενδογαστρικά σε δόσεις ισοδύναμες με τις per os στον άνθρωπο.

Αξιοσημείωτα αποτελέσματα έχουν επίσης παρατηρηθεί σε ζωικά μοντέλα προληπτικής ναυτίας, τα οποία εμφανίζονται σε ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. Μόνο η CBDA έχει δράση σε δόσεις τόσο χαμηλές όσο 0,5 μg/kg και 0,1 μg/kg όταν συνδυάζεται με άλλα φάρμακα κατά της ναυτίας, όπως η οντανσετρόνη, η μετοκλοπραμίδη και το THCA.

 Μπορεί να μειώσει το άγχος και την κατάθλιψη

Το CBDA καταπολεμά το άγχος σε ποντικούς μέσω ενεργοποίησης του υποδοχέα 5-HT1A και την κατάθλιψη σε μοντέλα τρωκτικών. Η αντιαγχωτική δράση της CBD ξεκινά σε δόσεις περίπου 1 mg/kg, ενώ της CBDA σε δόσεις 10.000 φορές χαμηλότερες !

Διαθέτει αντικαρκινικές ιδιότητες

Έρευνες από το 2012 έχουν διαπιστώσει ότι το CBDA εμποδίζει την μετάσταση κυττάρων του καρκίνου του μαστού τα οποία έχουν καλλιεργηθεί εκτός του σώματος.

Μία έρευνα κυτταροκαλλιέργειας το 2014 είχε παρόμοια ευρήματα, υποδηλώνοντας ότι το CBDA μεταβάλλει την έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με τις διηθητικές μεταστάσεις του καρκίνου του μαστού. 

Το CBDA δρα στα καρκινικά κύτταρα του μαστού μειώνοντας την έκφραση της COX-2 μέσω καθοδικής ρύθμισης του παράγοντα μεταγραφής c-fos. Αναστέλλει επίσης την μετανάστευση των κυττάρων αυτών μέσω ενός μηχανισμού ανεξάρτητου από την COX-2. Ωστόσο, άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι το CBDA επηρεάζει ελάχιστα την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.

Μπορεί να βοηθήσει στις ψυχιατρικές διαταραχές

Μια βιοφαρμακευτική εταιρεία διαθέτει ήδη δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το CBDA για την δυνατότητα να θεραπεύει τις ψυχωσικές διαταραχές.

Η GW Pharmaceuticals της Βρετανίας συμπεριέλαβε το CBDa σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχετικά με την χρήση των κανναβινοειδών σε συνδυασμό με αντιψυχωσικά φάρμακα. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συμπεριέλαβε επίσης τα κανναβινοειδή CBD, THCV, THCVa, CBC, CBCa, CBG και CBGa.

ΚΑΝΝΑΒΙΧΡΟΜΕΒΑΡΙΝΙΚΟ ΟΞΥ (Cannabichromevarinic acid; CBCVA)

Το CBCVA είναι μια ισχυρή ένωση στην CBD. Εχει μοριακή δομή C2 0H26O4 και μοριακό βάρος 330,424g/mol.

Είναι μια από τις κυριότερες ενώσεις των κανναβινοειδών και στοχεύει τους υποδοχείς στο σώμα μας για να μας βοηθήσει στις καθημερινές μας λειτουργίες, όπως η όρεξη, ο ύπνος, η διάθεση και η κίνηση.

ΚΑΝΝΑΒΙΧΡΟΜΕΝΕΝΙΚΟ ΟΞΥ (Cannabichromenenic acid; CBCA)

Το CBCA είναι ο προκάτοχος της CBC και διαθέτει αντιμυκητιασικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Ορισμένοι πιστεύουν ότι έχει επίσης αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΒΑΡΙΝΙΚΟ ΟΞΥ (Tetrahydrocanabivarinic acid; THCVA)

Το TCHVA είναι ο πρόδρομος του THCV. Καταστέλλει την όρεξη, βοηθά στην ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, προλαβαίνει ή μειώνει τις κρίσεις πανικού, διεγείρει την ανάπτυξη των οστών και βοηθά με το Αλτσχάιμερ.

ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (Tetrahydrocannabinolic Acid; THCA)

Το τετραϋδροκανναβινικό οξύ (THCA, 2-COOH-THC, τετραϋδροκανναβινικό άλας συζευγμένης βάσης) είναι ένας πρόδρομος της τετραϋδροκανναβινόλης (THC), του ενεργού συστατικού της κάνναβης.

Βρίσκεται στην φρέσκια, μη αποξηραμένη κάνναβη, αλλά σταδιακά αποκαρβοξυλιώνεται σε THC με ξήρανση και ειδικά υπό έντονη θέρμανση, όπως όταν η κάνναβη καπνίζεται ή μαγειρεύεται σε βρώσιμη κάνναβη.

Είναι συχνά το κύριο συστατικό σε συμπυκνώματα ρητίνης κάνναβης, όπως το χασίς και το hash oil, όταν παρασκευάζονται από κάνναβης υψηλή σε THC, το οποίο συχνά περιλαμβάνει μεταξύ 50% και 90% κατά βάρος.

Το THCA, το CBDA, το CBGA και άλλα όξινα κανναβινοειδή αναστέλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό την COX-1 και την COX-2, συμβάλλοντας στις αντιφλεγμονώδεις δράσεις της κάνναβης.

Θεραπευτικές ιδιότητες

 • Αντιφλεγμονώδεις για την θεραπεία της αρθρίτιδας και του λύκου
 • Νευροπροστατευτικές για την θεραπεία των νευροεκφυλιστικών διαταραχών
 • Αντιεμετικές, για την θεραπεία της ναυτίας και της ανορεξίας
 • Αντι-πολλαπλασιαστικές στον καρκίνο του προστάτη
 • Μπορεί να ανακουφίσει από την αϋπνία, τους μυϊκούς σπασμούς και τον πόνο (περιγραφές περιπτώσεων)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Pagano E, Montanaro V, Di Girolamo A, Pistone A, Altieri V,  Zjawiony JK, Izzo AA, Capasso R. Nat Prod Commun. Effect of Non-psychotropic Plant-derived Cannabinoids on Bladder Contractility: Focus on Cannabigerol. 2015 Jun;10(6):1009-12.

Philip  W, Wirth E, Sue Watson, Mahmoud El, Sohly Carlton E,Turner James, C Murphy. Anti-inflammatory properties of cannabichromene. Life SciencesVolume 26, Issue 23, 9 June 1980, Pages 1991-1995).

Valdeolivas S, Navarrete C, Cantarero I, Bellido ML, Muñoz E, Sagredo O. Neuroprotective properties of cannabigerol in Huntington’s disease: studies in R6/2 mice and 3-nitropropionate-lesioned mice. Neurotherapeutics. 2015 Jan;12(1):185-99. doi: 10.1007/s13311-014-0304

Wilkinson JD, Williamson EM. Cannabinoids inhibit human keratinocyte proliferation through a non-CB1/CB2 mechanism and have a potential therapeutic value in the treatment of psoriasis. J Dermatol Sci. 2007 Feb;45(2):87-92. Epub 2006 Dec 6.

Avatar

Author

Κων. Θ. Τέμπος

Ιατρός Ρευματολόγος - Παιδορευματολόγος, Βοτανοθεραπευτής, Ολιστικός Ιατρός, π. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου "ΚΑΤ" Κηφισιάς, π. Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, Ιατρικός Συγγραφέας, Λογοτέχνης, Μέλος Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Ένωσης Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *