• 129
  • 0

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ

Στις 29 Αυγούστου 2016 χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Richardson Associates Regulatory Affairs Ltd, United Kingdom, ο χαρακτηρισμός του ορφανού φαρμάκου (EU/3/16/1718) στην κανναβιδιόλη για την θεραπεία της αντίδρασης του μοσχεύματος (GVHD).

Η επιπλοκή αυτή μπορεί να επηρεάσει τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων για την θεραπεία αιματολογικών παθήσεων, όπως η λευχαιμία. Μετά την μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων, η βλάβη που προκαλείται από την διαδικασία προκαλεί φλεγμονή των οργάνων του ασθενούς, με αποτέλεσμα την αντίδραση του μοσχεύματος.

 Η κανναβιδιόλη μειώνει την φλεγμονή και άλλες βλαβερές επιδράσεις στο ανοσοποιητικό και ως εκ τούτου αναμένεται να προστατεύσει τα όργανα του ασθενούς από την βλάβη.

Σε μία μελέτη φάσης 2 του 2015, η προσθήκη CBD στη βασική προφύλαξη με κυκλοσπορίνη και μεθοτρεξάτη από την GVHD μείωσε την αθροιστική συχνότητα εμφάνισης οξείας GVHD [Moshe Yeshurun et al, 2015].

ü Moshe Yeshurun, Ofer Shpilberg, Corina Herscovici, Liat Shargian, Juliet Dreyer, Anat Peck, Moshe Israeli, Maly-Levy Assaraf, Tsipora Gruenwald, Raphael Mechoulam, Pia Raanani, Ron Ram. Cannabidiol for the Prevention of Graft-versus-Host-Disease after Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation: Results of a Phase II Study. Biology of Blood and Marrow Transplantation.Volume 21, Issue 10, October 2015, Pages 1770-1775

Avatar

Author

Κων. Θ. Τέμπος

Ιατρός Ρευματολόγος - Παιδορευματολόγος, Βοτανοθεραπευτής, Ολιστικός Ιατρός, π. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου "ΚΑΤ" Κηφισιάς, π. Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, Ιατρικός Συγγραφέας, Λογοτέχνης, Μέλος Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Ένωσης Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *