• 102
  • 0

ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ

Ένα από τα σημαντικότερα συμπτώματα της βαριάς μυασθένειας (Myasthenia Gravis – MG), μιας αυτοάνοσης διαταραχής, είναι η μυϊκή αδυναμία.

Συχνά, η νόσος επηρεάζει τις εκφράσεις του προσώπου και δυσκολεύει την κατάποση και την ομιλία. Η ιατρική μαριχουάνα μπορεί να βελτιώσει την μυϊκή αδυναμία που σχετίζεται με την MG χωρίς τις επιβλαβείς παρενέργειες των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, και άλλα συμπτώματα της μυασθένειας gravis, όπως η ανησυχία, ο χρόνιος πόνος και το στρες.

Τυπικές θεραπείες μυϊκής αδυναμίας

Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα:

Η «θεραπεία» της MG γίνεται με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη της παραγωγής των παθολογικών αντισωμάτων και στην αύξηση της μυϊκής αντοχής. Αυτά τα φάρμακα, ωστόσο, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην ούρηση και κόπωση.

Φάρμακα κατά της αντιχολινεστεράσης

Στην MG το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στην οδό επικοινωνίας μεταξύ των μυών και των νεύρων, που ονομάζεται νευρομυϊκή σύναψη.

Τα φάρμακα κατά της αντιχολινεστεράσης καθυστερούν την αποικοδόμηση των υποδοχέων στις νευρομυικές συνάψεις για να αποτρέψουν περαιτέρω μυϊκή αδυναμία, αλλά μπορεί να προκαλέσουν αϋπνία, διάρροια και κοιλιακό πόνο.

Αλλες θεραπείες, όπως η πλασμαφαίρεση και η ανοσοσφαιρίνη, εξαλείφουν τα παθολογικά αντισώματα ανακόπτοντας την πρόοδο της μυϊκής αδυναμίας, αλλά δεν μπορούν να εμποδίσουν την παραγωγή αυτών των αντισωμάτων.

Η CBD μπορεί να διαχειριστεί ασφαλέστερα την μυϊκή αδυναμία που οφείλεται στην βαριά μυασθένεια, δεδομένου ότι έχει λιγότερο σοβαρές παρενέργειες από τα αντιχολινεστερασικά φάρμακα και λειτουργεί παρόμοια με αυτά.

Δράσεις ιατρικής κάνναβης στη μυϊκή αδυναμία της MG:

Αναστέλλει την ακετυλοχολινεστεράση:

Η ακετυλοχολινεστεράση προκαλεί την αποδόμηση της ακετυλοχολίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που δεσμεύεται με τους υποδοχείς στις νευρομυικές συνάψεις.

Η ιατρική κάνναβη καθυστερεί αυτή την αποδόμηση, η οποία μπορεί να ανακουφίσει από τις μυϊκές συσπάσεις.

Αυξάνει την ακετυλοχολίνη

Η αύξηση της ακετυλοχολίνης στον οργανισμό παρέχει στους υποδοχείς περισσότερους νευροδιαβιβαστές που δεσμεύονται, γεγονός που παρακάμπτει την επιταχυνόμενη αποικοδόμησή τους από την ακετυλοχολίνη, καθυστερώντας έτσι την μυϊκή αδυναμία.

Μειώνει τον ρυθμό της αποδόμησης της ακετυλοχολίνης

Τόσο η τετραϋδροκανναβινόλη και η κανναβιδιόλη μειώνουν την ταχύτητα με την οποία διασπάται η ακετυλοχολίνη και επομένως προλαβαίνουν την μυϊκή αδυναμία την σχετιζόμενη με την MG.  

Η ιατρική κάνναβη φαίνεται ότι δρουν στην περίπτωση αυτή δεσμεύοντας τους υποδοχείς, καθώς και με μια άλλη μέθοδο που δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί.

Μελέτη Marco Morsch et al, 2018

Τα κανναβινοειδή ασκούν δυναμικό έλεγχο σε πολλές φυσιολογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού μνήμης, της γνώσης και της αντίληψης του πόνου.

Στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα τα ενδοκανναβινοειδή επάγουν την αρνητική αλληλεπίδραση της απελευθέρωσης κβαντικού μεταδότη μετά από μετασυναπτική αποπόλωση.

Σε ένα μοντέλο ποντικού μυασθένειας gravis, ο αγωνιστής των υποδοχέων των κανναβινοειδών WIN 55,212 ανέστρεψε την αποτυχία κόπωσης της νευρομυικής μετάδοσης, γεγονός που υποδηλώνει μελλοντικό θεραπευτικό δυναμικό. Τα δεδομένα της μελέτης δείχνουν μια ενδογενή πορεία με την οποία τα κανναβινοειδή θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη ρύθμιση της απελευθέρωσης του μεταδότη στις νευρομυικές συνάψεις (Marco Morsch et al, 2018].

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Marco MorschDario A. ProttiDelfine ChengFilip BraetRoger S. ChungStephen W. Reddel & William D. Phillips. Cannabinoid-induced increase of quantal size and enhanced neuromuscular transmission. Scientific Reports  volume 8, Article number: 4685 (2018) 

Avatar

Author

Κων. Θ. Τέμπος

Ιατρός Ρευματολόγος - Παιδορευματολόγος, Βοτανοθεραπευτής, Ολιστικός Ιατρός, π. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου "ΚΑΤ" Κηφισιάς, π. Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, Ιατρικός Συγγραφέας, Λογοτέχνης, Μέλος Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Ένωσης Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *