• 46
  • 0

ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Τα κανναβινοειδή έχουν ευεργετικά αποτελέσματα σε ορισμένες παθήσεις του ήπατος.

Το ήπαρ έχει και αυτό ECS και CB1 υποδοχείς

Το ECS υπάρχει, όπως και σε πολλά άλλα όργανα, στο ήπαρ και εμ­πλέκεται στον έλεγχο διαφόρων ηπατικών λειτουργιών, με σημαν­τικές θεραπευτικές συνέπειες.

Παρόμοια, οι CB1 υποδοχείς υπάρχουν στα ανθρώπινα ηπατοκύτ­ταρα και σ’ ολόκληρο το ήπαρ. Αυξημένη έκφρασή τους παρατη­ρείται στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα και στην πρωτοπαθή χο­λική κίρρωση.

Η αυξημένη δράση των CB1 υποδοχέων συμβάλλει στις αιμοδυνα­μικές ανωμαλίες και προάγει την ίνωση σε περιπτώσεις κίρρωσης του ήπατος, ενώ ο αποκλεισμός τους από τα κανναβινοειδή εξασ­θενεί και καθυστερεί αυτές τις αλλαγές.

Δεν έχει όμως CB2 υποδοχείς !

Οι CB2 υποδοχείς δεν ανιχνεύονται στο φυσιολογικό ήπαρ, αλλά εμπλέκονται σε παθολογικές καταστάσεις, όπως η το μη αλκοολικό λιπώδες ήπαρ (NAFLD; Non alcoholic fatty liver disease), η ηπατική ίνωση, το αναγεννητικό ήπαρ και το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Δράση στις ηπατίτιδες

Σε ποντικούς, τα κανναβινοειδή προστατεύουν το ήπαρ από την επαγόμενη από CON-A οξεία ηπατίτιδα παρόμοια με ιογενή ή αυτοάνοση ηπατίτιδα.

In vitro, η κανναβιδιόλη είναι δραστική έναντι του HCV αλλά όχι του HBV. Σε μια μελέτη, ανέστειλε την αντιγραφή του HCV κατά 86,4% σε μία μόνο συγκέντρωση 10 μΜ με ECso 3,133 μΜ (Lowe HI et al, 2017).

Δράση στην κίρρωση του ήπατος

Τα ενδοκανναβινοειδή τα οποία δρουν μέσω των ηπατικών CB1 υποδοχέων θεωρούνται μεσολαβητές τόσο του διαιτητικού, όσο και του αλκοολικού λιπώδους ήπατος, που, σε συνδυασμό, ευθύ­νονται για τις περισσότερες περιπτώσεις κίρρωσης του ήπατος στις Δυτικές κοινωνίες.

Βοηθούν στην παχυσαρκία

Η ενεργοποίηση των CB1 υποδοχέων του ήπατος συμβάλλει στην ανάπτυξη της αντίστασης στην ινσουλίνη και την λεπτίνη, που σχετίζονται με την παχυσαρκία και στις δυσλιπιδαιμίες.

Δράση στην ηπατική εγκεφαλοπάθεια

Σε αρουραίους με ηπατική εγκεφαλοπάθεια συνδεόμενη με κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια από θειοακεταμίδιο, η κανναβιδιόλη αποκατέστησε την λειτουργία του ήπατος, ομαλοποίησε τα επίπεδα της 5-ΗΤ και βελτίωσε την εγκεφαλική παθολογία (Avraham Y et al, 2011).

Σε άλλη μελέτη σε ποντικούς με ηπατική εγκεφαλοπάθεια, η κανναβιδιόλη, σε δόση 5 mg/kg; i.p., βελτίωσε την λειτουργία της αναγνώρισης και την κινητική λειτουργία και αύξησε την έκφραση του γονιδίου BDNF (brain-derived neurotrophic factor), που είχαν μειωθεί από την BDL (Magen I et al, 2009).

Δράση σε άλλη ηπατική παθολογία

Σε άλλη μελέτη σε αρουραίους με ηπατική βλάβη οφειλόμενη σε ισχαιμία/επαναιμάτωση, η ενδοφλέβια χορήγηση 5 mg/kg κανναβιδιόλης αύξησε σημαντικά την αμινοτρανσφεράση της αλανίνης και την ηπατική μαλονιοδιαλδεΰδη στον ορό και τα επίπεδα του παράγοντα α-νέκρωσης όγκου και του μονοξειδίου του αζώτου που σχετίζονται με μείωση της αναχθείσας ηπατικής γλουταθειόνης.

Παράλληλα, βελτίωσε την ηπατική βλάβη που προκλήθηκε από την ισχαιμία/επαναιμάτωση και μείωσε σημαντικά την έκφραση της επαγώγιμης συνθάσης του ΝΟ, της COX-2, του πυρηνικού παράγοντα-κΒ, του συνδέτη Fas και της κασπάσης-3, και αύξησε την έκφραση της πρωτεΐνης survivin στον ισχαιμικό/ επαναιματωμένο ηπατικό ιστό (Fouad AA, 2011).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΗΠΑΤΟΣ

Avatar

Author

Κων. Θ. Τέμπος

Ιατρός Ρευματολόγος - Παιδορευματολόγος, Βοτανοθεραπευτής, Ολιστικός Ιατρός, π. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου "ΚΑΤ" Κηφισιάς, π. Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, Ιατρικός Συγγραφέας, Λογοτέχνης, Μέλος Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Ένωσης Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *