• 46
  • 0

ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΚΑΝΝΑΒΗ

Τι συνέπειες έχει ο αλκοολισμός ;

Ο αλκοολισμός εμφανίζεται όταν κάποιος χάσει την ικανότητα να ελέγχει την πρόσληψη αλκοόλ. Αυτό μπορεί να οφείλεται τόσο σε σωματική όσο και συναισθηματική εξάρτηση από το αλκοόλ.

Αποτελέσματα του αλκοολισμού είναι το άτομο να αναπτύξει σημαντικές καταθλιπτικές σχέσεις, κακές επιδόσεις στην εργασία, επικίνδυνη ή παράνομη συμπεριφορά όπως η κατανάλωση αλκοόλ κατά την οδήγηση και σοβαρή νευρολογική και ηπατική βλάβη.

Μπορεί η CBD να βοηθήσει άτομα με αλκοολισμό;

Τα αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτικά αποτελέσματα της CBD μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της σωματικής βλάβης που προκαλεί το αλκοόλ στον οργανισμό.

Επιπλέον, υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι η CBD είναι αποτελεσματική στις επιληπτικές κρίσεις, μια κοινή επιπλοκή της απόσυρσης από το αλκοόλ.

Τέλος, το ενδοκανναβινοειδές σύστημα επηρεάζει τα κίνητρα και την αναζήτηση συμπεριφοράς, ένδειξη ότι η CBD μπορεί να εμποδίσει την επιθυμία για κατανάλωση αλκοόλ.

Η CBD αντιστρέφει την βλάβη του ήπατος από το αλκοόλ

Μία από τις πιο επιβλαβείς φυσικές επιπλοκές του αλκοολισμού είναι η βλάβη του ήπατος. Στην πραγματικότητα, ο αλκοολισμός είναι η κύρια αιτία δημιουργίας ηπατικών νοσημάτων σ’ όλο τον κόσμο.

Οι προκλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η CBD έχει ευεργετικές δράσεις στο ήπαρ. Σε μελέτες σε ζώα αντέστρεψε τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ στο ήπαρ, πιθανώς λόγω των αντιφλεγμονωδών και αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων της.

Η CBD προστατεύει από τον νευροεκφυλισμό

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει νευρωνική φλεγμονή και οξειδωτικό στρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την βλάβη σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που εμπλέκονται στην προσοχή, την επίλυση προβλημάτων, την επεξεργασία πληροφοριών, την μάθηση και την μνήμη.

Οι επαγόμενες από το αλκοόλ εγκεφαλικές βλάβες συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο υποτροπών, οι οποίες προκαλούν περαιτέρω βλάβη στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα έναν φαύλο κύκλο ανάδρασης.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα από προκλινικές δοκιμές που χρησιμοποιούν κυτταροκαλλιέργειες και ζωικά μοντέλα δείχνουν ότι η CBD βοηθά στην προστασία του εγκεφάλου από τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ. Σ’ αυτές τις μελέτες, η CBD απέτρεψε την βλάβη των νευρώνων και την μείωση της παρορμητικής συμπεριφοράς.

Σε μια κλινική μελέτη, οι ερευνητές απέδειξαν ότι η CBD δεν είχε σημαντικές γνωστικές επιπλοκές (σε σύγκριση με το αλκοόλ και την THC) και ήταν καλά ανεκτή από υγιείς ενήλικες.

Η CBD προστατεύει από υποτροπές του αλκοολισμού

Μετά την αποτοξίνωση και την θεραπεία για την κατάχρηση ουσιών, τα άτομα με διαταραχή της χρήσης αλκοόλ εξακολουθούν να είναι ευάλωτα σε υποτροπή. Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα υποτροπής, όπως το στρες και το άγχος.

Η CBD μπορεί να στοχεύσει σε όλους αυτούς τους παράγοντες. Σε πειραματόζωα μειώνει τις συμπεριφορές αναζήτησης αλκοόλ, τα συμπτώματα απόσυρσης, καθώς και το άγχος. Όταν έχουν υποτροπή, τα ζώα που λαβαίνουν θεραπεία με CBD καταναλώνουν λιγότερο αλκοόλ και έχουν λιγότερα κίνητρα για να πίνουν.

Η CBD μπορεί να μειώσει την κατανάλωση αλκοόλ

Το αλκοόλ εξαρτάται από διαφορετικές μεταβολικές οδούς. Τα κυριότερα ένζυμα που συμμετέχουν στις μεταβολικές αυτές οδούς είναι η αλκοολική αφυδρογονάση (ΑDΗ), η αφυδρογονάση της αλδεΰδης (ALDH) και το CYP450 (συγκεκριμένα το CYP2E1).

Σε άτομα που καταναλώνουν αλκοόλ μόνο κοινωνικά ή περιστασιακά, η ADH και η ALDH χειρίζονται ολόκληρο το φόρτο της διαδικασίας του μεταβολισμού της αιθανόλης.

Ωστόσο, όταν γίνεται υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος (ή κατά την διάρκεια της χρόνιας κατανάλωσης αλκοόλ), το CYP450 υποβοηθεί τις υπερφορτωμένες οδούς της ADH και της ALDH.

Ερευνητές στη Γαλλία και το Βέλγιο εξέτασαν 26 μελέτες που δημοσιεύθηκαν από το 1974 έως τον Ιούνιο του 2018 και διερεύνησαν τις επιπτώσεις της CBD σε ζώα που έλαβαν αιθανόλη. Πολλές από τις μελέτες αυτές έδειξαν ότι η CBD μπορεί να μειώσει την κατανάλωση του αλκοόλ.

Σε μία απ’ αυτές, διαπιστώθηκε ότι οι ποντικοί που έλαβαν CBD είχαν λιγότερο κίνητρα για να εργαστούν (στην περίπτωση αυτή πιέζοντας ένα μοχλό) για να φθάσουν σε ένα υγρό διάλυμα που περιλάμβανε 8% αιθανόλης.

Οι πειραματικές μελέτες υποστηρίζουν ότι η CBD μειώνει το συνολικό επίπεδο κατανάλωσης οινοπνεύματος στα ζωικά μοντέλα του AUD, μειώνοντας την πρόσληψη αιθανόλης, κίνητρο για αιθανόλη, υποτροπή και μειώνοντας το άγχος και την παρορμητικότητα.

CBD ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ : Οφέλη και πλεονεκτήματα

¾  Οι CB1 υποδοχείς είναι ένας σημαντικός παράγοντας στα ενισχυτικά και χαρακτηριστικά κίνητρα του οινοπνεύματος.

¾  Ο συνδυασμός αλκοόλ και CBD μπορεί να μειώσει τα επίπεδα του αλκοόλ στο αίμα.

¾  Η CBD μειώνει την ενίσχυση, τα κίνητρα και τις υποτροπές του αλκοόλ

¾  Η CBD προστατεύει το ήπαρ από τις βλάβες που προκαλεί το αλκοόλ

¾  Η CBD αποτρέπει τον επαγόμενο από το αλκοόλ νευροεκφυλισμό

¾  Η CBD εξασθενεί την ηπατική στεάτωση που προκαλείται από το αλκοόλ, την μεταβολική δυσλειτουργία, την φλεγμονή και την βλάβη από τα ουδετερόφιλα.

¾  Τα κανναβινοειδή έχουν επίδραση σχεδόν σε όλα τα ένζυμα που είναι υπεύθυνα για τον μεταβολισμό του αλκοόλ.

¾  Οι αγωνιστές των CB1 υποδοχέων (THC) ενθαρρύνουν την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ οι ανταγωνιστές των CB1 υποδοχέων (CBD) την μειώνουν.

¾  Η CBD αναστέλλει το ενζυμικό σύστημα CYP450, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό του αλκοόλ.

¾  Η CBD μεταβάλλει τα επίπεδα ADH και ALDH σε διαφορετικούς βαθμούς.

Μελέτη Daniel J et al, 2013

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, χαρακτηριστική των διαταραχών χρήσης οινοπνεύματος, έχει ως αποτέλεσμα νευροεκφυλισμό και συμπεριφορικές και γνωστικές διαταραχές που φαίνεται ότι συμβάλλουν στη χρόνια και υποτροπιάζουσα φύση του αλκοολισμού.

Στη μελέτη αυτή εκτιμήθηκε η νευροπροστατευτική δράση της γέλης CBD (1,0%, 2,5% και 5%).

Η γέλη 5,0% μείωσε τον νευροεκφυλισμό κατά σε 48,8% στον ενδορρινικό φλοιό όπως εκτιμήθηκε με Fluoro-Jade Β (FJB),  τα κύτταρα FJB + στον ενδορρινικό φλοιό κατά 56,1%, και η  IP CBD, τα κύτταρα FJB + κατά 50,6%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η μελέτη αυτή απέδειξε την αποτελεσματικότητα των διαδερμικών συστημάτων απελευθέρωσης CBD στη θεραπεία του νευροεκφυλισμού από το αλκοόλ [Daniel J et al, 2013].

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι προκλινικές μελέτες σε κυτταροκαλλιέργειες και ζωικά μοντέλα έχουν δείξει πως η CBD θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική θεραπεία για τον αλκοολισμό.

Η CBD προστατεύει τον εγκέφαλο και το ήπαρ από τις βλαπτικές επιδράσεις του αλκοόλ και συμβάλλει στην μείωση της πιθανότητας και της βαρύτητας της υποτροπής.

Το μόνο πρόβλημα είναι η έλλειψη δεδομένων στον άνθρωπο.

Οι μελλοντικές έρευνες πρέπει να επικεντρωθούν στην επαλήθευση αυτών των αποτελεσμάτων, διευκρινίζοντας τους πιθανούς μηχανισμούς και τα θεραπευτικά αποτελέσματα και προσδιορίζοντας τις βέλτιστες δοσολογίες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ

ü Morgan CJDas RKJoye ACurran HVKamboj SK. Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smokers: preliminary findings. Addict Behav. 2013 Sep;38(9):2433-6.

ü Hindocha CFreeman TPGrabski MStroud JBCrudgington HDavies ACDas RKLawn WMorgan CJACurran HV. Cannabidiol reverses attentional bias to cigarette cues in a human experimental model of tobacco withdrawal. Addiction. 2018 May 1.

ü Daniel J. Liputa Dana C. Hammellb Audra L. Stinchcomb bc Kimberly Nixona. Transdermal delivery of cannabidiol attenuates binge alcohol-induced neurodegeneration in a rodent model of an alcohol use disorder Pharmacology Biochemistry and Behavior Volume 111, October 2013, Pages 120-127

Avatar

Author

Κων. Θ. Τέμπος

Ιατρός Ρευματολόγος - Παιδορευματολόγος, Βοτανοθεραπευτής, Ολιστικός Ιατρός, π. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου "ΚΑΤ" Κηφισιάς, π. Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, Ιατρικός Συγγραφέας, Λογοτέχνης, Μέλος Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Ένωσης Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *