• 71
  • 0

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Μελέτη Casanova ML et al, 2003

ü  Casanova et al. Inhibition of skin tumor growth and angiogenesis in vivo by activation of cannabinoid receptors, 2003. Journal of Clinical Investigation 111: 43-50.

ΤΙΤΛΟΣ : Αναχαίτιση της ανάπτυξης όγκων του δέρματος και της αγγειογένεσης με ενεργοποίηση των υποδοχέων των κανναβινοειδών (Casanova ML et al, 2003).

Το μη μελανωματικό καρκίνωμα του δέρματος είναι μια από τις πιο συχνές κακοήθειες στον άνθρωπο.

Δεδομένου ότι οι υποδοχείς των κανναβινοειδών CB1 και CB2 έχουν ανασταλτική δράση στην ανάπτυξη του γλοιώματος μελετήσαμε την δυνητική χρησιμότητα αυτών των ενώσεων στη θεραπεία των όγκων του δέρματος. Στη μελέτη αυτή δείξαμε ότι οι υποδοχείς CB1 και CB2 εκφράζονται στο φυσιολογικό δέρμα και στους όγκους του δέρματος ποντικών και ανθρώπων.

Σε πειραματικές κυτταρικές καλλιέργειες η φαρμακολογική ενεργοποίηση των υποδοχέων των κανναβινοειδών προκάλεσε τον αποπτωτικό θάνατο των ογκογονικών επιδερμικών κυττάρων, ενώ η βιωσιμότητα των μη μετασχηματισμένων επιδερμικών κυττάρων παρέμεινε ανεπηρέαστη.

Η τοπική χορήγηση του μικτού αγωνιστή CΒ1/CB2 WIN-55, 212-2 ή του επιλεκτικού CB2 αγωνιστή JWH-133 προκάλεσε σημαντική αναστολή της ανάπτυξης των κακοήθων όγκων που δημιουργήθηκαν με εμβολιασμό επιδερμικών κυττάρων όγκου σε ποντικούς.  

Οι όγκοι που θεραπεύθηκαν με κανναβινοειδή έδειξαν αυξημένο αριθμό αποπτωτικών κυττάρων. Το φαινόμενο αυτό συνοδεύθηκε από εξασθένηση της αγγείωσης του όγκου, όπως προσδιορίστηκε από την μεταβολή της μορφολογίας των αιμοφόρων αγγείων και την μειωμένη έκφραση των προαγγειογενετικών παραγόντων (VEGF, αυξητικός παράγοντας πλακούντα και αγγειοποιητίνη 2).

Η κατάργηση της λειτουργίας του EGF-R παρατηρήθηκε επίσης σε όγκους που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με κανναβινοειδή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Τα αποτελέσματα της μελέτης υποστηρίζουν μια νέα θεραπευτική προσέγγιση στη θεραπεία των όγκων του δέρματος.

Avatar

Author

Κων. Θ. Τέμπος

Ιατρός Ρευματολόγος - Παιδορευματολόγος, Βοτανοθεραπευτής, Ολιστικός Ιατρός, π. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου "ΚΑΤ" Κηφισιάς, π. Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, Ιατρικός Συγγραφέας, Λογοτέχνης, Μέλος Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Ένωσης Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *