• 27
  • 0

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Μελέτη Carracedo A et al, 2006

Carracedo et al. 2006. Cannabinoids induce apoptosis of pancreatic tumor cells via endoplasmic reticulum stress-related genes. Cancer Research 66: 6748-6755.

ΤΙΤΛΟΣ : Tα κανναβινοειδή προκαλούν απόπτωση των κυττάρων των όγκων του παγκρέατος μέσω του στρες ενδοπλασματικού δικτύου – σχετιζομένων γονιδίων (Carracedo A et al, 2006).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η μελέτη αυτή έδειξε ότι οι υποδοχείς των κανναβινοειδών εκφράζονται στα ανθρώπινα κύτταρα των όγκων του παγκρέατος και σε βιοψίες όγκων σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα από ό, τι σε φυσιολογικούς παγκρεατικούς ιστούς. Στη μελέτη αυτή τα κανναβινοειδή είχαν τα εξής αποτελέσματα :

¾  Προκάλεσαν απόπτωση, αύξησαν τα επίπεδα της κεραμίδης και ρύθμισαν τα επίπεδα του mRNA της πρωτεΐνης στρες p8

¾  Μείωσαν την ανάπτυξη των κυττάρων σε δυο ζωικά μοντέλα καρκίνου του παγκρέατος

¾  Αύξησαν επιλεκτικά την απόπτωση και έκφραση του TRB3 σε κύτταρα κυττάρων όγκων παγκρέατος, αλλά όχι σε φυσιολογικούς ιστούς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης θέτουν την βάση για μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος.

Avatar

Author

Κων. Θ. Τέμπος

Ιατρός Ρευματολόγος - Παιδορευματολόγος, Βοτανοθεραπευτής, Ολιστικός Ιατρός, π. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου "ΚΑΤ" Κηφισιάς, π. Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, Ιατρικός Συγγραφέας, Λογοτέχνης, Μέλος Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Ένωσης Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *