• 33
  • 0

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Μελέτη Whyte DA et al, 2010

ü  Whyte DA et al, 2010. Cannabinoids inhibit cellular respiration of human oral cancer cells. Pharmacology 85: 328-335.

ΤΙΤΛΟΣ : «Τα κανναβινοειδή εμποδίζουν την κυτταρική αναπνοή σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα του στόματος» (Whyte DA et al, 2010).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η δέλτα(9)-τετραϋδροκανναβινόλη και η δέλτα (8)-τετραϋδροκανναβινόλη διαταράσσουν την λειτουργία των μιτοχονδρίων και έχουν αντι-ογκογόνες ιδιότητες. Οι παρατηρήσεις αυτές μας ώθησαν να ερευνήσουμε τις επιδράσεις τους στη μιτοχονδριακή κατανάλωση Ο(2) σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα στόματος Tu183. Τα κύτταρα αυτά είναι ανθεκτικά στα αντικαρκινικά φάρμακα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Τα κανναβινοειδή αναστέλλουν ισχυρά την αναπνοή των καρκινικών κυττάρων Tu183 και είναι τοξικά σ’ αυτούς τους πολύ κακοήθεις όγκους.

Avatar

Author

Κων. Θ. Τέμπος

Ιατρός Ρευματολόγος - Παιδορευματολόγος, Βοτανοθεραπευτής, Ολιστικός Ιατρός, π. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου "ΚΑΤ" Κηφισιάς, π. Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, Ιατρικός Συγγραφέας, Λογοτέχνης, Μέλος Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Ένωσης Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *