• 41
  • 0

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΝΑΒΗ

Η ομάδα του Ιατρικού Κέντρου Albert Einstein College of Medicine και Maimonides της Νέας Υόρκης εξέτασε τα στοιχεία της μελέτης NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) που έγινε σε ενήλικες που απήντησαν σε ερωτηματολόγιο σχετικά με την χρήση της κάνναβης [2].

Τα αποτελέσματα ξεχώρισαν σε εκείνους που είχαν κάνει χρήση κάνναβης στο παρελθόν (περισσότερο από 30 ημέρες πριν) ή ήταν νυν χρήστες κάνναβης (μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες).

Η Roja Motaghedi, MD, συγγραφέας της μελέτης, ανέφερε  στο EndocrineWeb : «…Μεταξύ των πρόσφατων χρηστών κάνναβης ο ρυθμός της TSH (Thyroid-Stimulating Hormone) στο φυσιολογικό εύρος ήταν σημαντικά υψηλότερος από τον ρυθμό της TSH εντός του φυσιολογικού εύρους των ατόμων που ανέφεραν χρήση της κάνναβης στο παρελθόν ή δεν χρησιμοποίησαν ποτέ κάνναβη».

Οι ερευνητές διεπίστωσαν ότι οι πλέον πρόσφατοι χρήστες κάνναβης ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να παρουσιάσουν αύξηση των επιπέδων της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης/ θυρεοτροπίνης (thyrotropin, TSH) και αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-thyroperoxidase antibody, TPOAb) από τους πρώην χρήστες ή τους μη χρήστες.

Όταν τα δεδομένα ελέγχθηκαν για συγχυτικούς παράγοντες, η πρόσφατη χρήση της κάνναβης εξακολούθησε να συσχετίζεται με επίπεδο TSH < 5,6 IU/mL, όχι όμως με αρνητικό επίπεδο TPOAb. Ευτυχώς, οι πιο πρόσφατοι χρήστες τείνουν να είναι νεαροί άνδρες, μια ομάδα που συνήθως δεν πάσχει από διαβήτη ή παθήσεις του θυρεοειδούς.

Η Dr. Motaghedi, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Κλινικής Παιδιατρικής στο Albert Einstein College of Medicine, της Νέας Υόρκης δήλωσε : «Τα δεδομένα σχετικά με την ποσότητα και το χρονοδιάγραμμα της χρήσης κάνναβης συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια που υποβλήθηκαν εξ ιδίων και θα μπορούσαν να είναι προκατειλημμένα. Ορισμένες από τις απαντήσεις φαινόταν να είναι υπερβολικές και φαντάζομαι ότι ορισμένα θέματα δεν αναφέρθηκαν με ακρίβεια λόγω προβλημάτων ιδιωτικότητας που περιβάλλουν το θέμα».

Η Dr. Motaghedi επεσήμανε επίσης ότι «η ομάδα της δεν διέθετε πληροφορίες σχετικά με το ποια άτομα μπορεί να είχαν ενεργό θυρεοειδοπάθεια ή ποια φάρμακα έπαιρναν, εμποδίζοντας τους έτσι να προχωρήσουν τόσο πολύ ώστε να προτείνουν την κάνναβη ως θεραπεία για τις παθήσεις του θυρεοειδούς ή του ενδοκρινικού συστήματος».

Στη μελέτη επίσης αυτή δεν συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά για το πόσο συχνά κάπνιζαν οι νυν χρήστες της κάνναβης, κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει επηρεάσει το αίμα τους.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτη Malhotra S et al, 2017

ΤΙΤΛΟΣ : «Δράσεις της μαριχουάνας στην λειτουργία του θυρεοειδούς και την αυτοανοσία» (Malhotra S et al, 2017).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ανάλυση των δεδομένων της μελέτης National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) που διεξήχθη μεταξύ 2007 και 2012 για να αξιολογηθούν οι επιδράσεις της κάνναβης στη λειτουργία του θυρεοειδούς και την αυτοανοσία.

Στην μελέτη συμπεριελήφθησαν 5.280 άτομα ηλικίας 18-69 ετών, οι οποίοι απήντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την χρήση κάνναβης και υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις για την λειτουργία του θυρεοειδούς.

Οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν σε μη χρήστες (οι οποίοι δεν χρησιμοποιήσαν ποτέ κάνναβη), προηγούμενους χρήστες (που χρησιμοποίησαν κάνναβη πριν από 30 ημέρες) και πρόσφατους χρήστες (που χρησιμοποίησαν κάνναβη μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 54% των ατόμων της μελέτης ανέφεραν ότι έκαναν χρήση κάνναβης σε όλη τη ζωή τους, ενώ το 15% ότι την χρησιμοποίησε πρόσφατα.

Η ανάλυση μεταβλητής παλινδρόμησης έδειξε ότι οι πρόσφατοι χρήστες κάνναβης είχαν σημαντικά μικρότερη αύξηση της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης/ θυρεοτροπίνης (TSH) και θετικά αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (TPOAb) συγκριτικά με τους μη χρήστες/προηγούμενους χρήστες.  

Μετά από έλεγχο για συγχυτικούς παράγοντες, η πρόσφατη χρήση κάνναβης παρέμεινε ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για την TSH <5,6 μ IU/mL (λόγος πιθανότητας 0,344 με 95% CI 0,127-0,928, p = 0,04), αλλά όχι για αρνητικό TPOAb.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η πρόσφατη χρήση κάνναβης δεν σχετίζεται με δυσλειτουργία του θυρεοειδούς, αλλά σημαντικά με χαμηλότερα επίπεδα TSH.

Malhotra S, Heptulla RA, Homel P, Motaghedi R. “Effect of Marijuana Use on Thyroid Function and Autoimmunity. Thyroid. 2017 Feb;27(2):167-173.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799014

Avatar

Author

Κων. Θ. Τέμπος

Ιατρός Ρευματολόγος - Παιδορευματολόγος, Βοτανοθεραπευτής, Ολιστικός Ιατρός, π. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου "ΚΑΤ" Κηφισιάς, π. Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, Ιατρικός Συγγραφέας, Λογοτέχνης, Μέλος Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Ένωσης Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *