• 39
  • 0

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ (perinatal asphyxia)

Τι είναι η νεογνική υποξαιμική – ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια

Η νεογνική υποξαιμική – ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια (ΝΗΙΕ) και η περιγεννητική ασφυξία (perinatal asphyxia) αποτελούν μορφές οξείας ή υποξείας εγκεφαλικής βλάβης λόγω ασφυξίας που προκαλείται κατά την διάρκεια του τοκετού και προκύπτει από την στέρηση οξυγόνου κατά την γέννηση.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες θεραπείες αλλά οι μελέτες στα ζώα δείχνουν πως η κανναβιδιόλη είναι αποτελεσματική στις καταστάσεις αυτές. Αν και ο τρόπος δράσης της κανναβιδιόλης στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι απολύτως κατανοητός, η CBD πιστεύε­ται ότι έχει προστατευτική δράση στα νευρικά κύτταρα λόγω των αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων της και της ικανότητάς της να εξουδετερώνει τα τοξικά προϊόντα που πε­ριέχουν οξυγόνο, βελτιώνοντας τα συμπτώματα της νόσου.

Η ΚΑΝΝΑΒΙΔΙΟΛΗ ΣΤΗΝ NHIE

Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ΕΚΣ) έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός νευρορυθμιστικός μηχανισμός ο οποίος μπορεί να προστατεύει τον εγκέφαλο από κακώσεις. Η ενεργοποίηση του ΕΚΣ έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την διεγερτοτοξικότητα του γλουταμικού και την ενεργοποίηση των οδών της μικρογλοίας και του κυτταρικού θανάτου.

Η κανναβιδιόλη έχει χαρακτηρισθεί «Fast Track» από το FDA

Η GW Pharmaceuticals ανακοίνωσε ότι η FDA χορήγησε την ονομασία Fast Track για μια ενδοφλέβια μορφή κανναβιδιόλης (CBD) για την θεραπεία της NHIE.

(*  Fast Track είναι ο προσδιορισμός από την FDA ενός ερευνητικού φαρμάκου για την διευκόλυνση της ανάπτυξης φαρμάκων που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή κατάσταση και καλύπτουν μια μη ικανοποιημένη ιατρική ανάγκη).

Η CBD έχει χαρακτηρισθεί «ορφανό» φάρμακο

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε τον «ορφανό» χαρακτηρισμό (EU/3/15/1520) για την κανναβιδιόλη για την θεραπεία της περιγεννητικής ασφυξίας.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΝΑΒΙΔΙΟΛΗ ΣΤΗ ΝΗΙΕ

Μελέτη Fernandez – Lopez D et al, 2006

Ο WIN 55212-2, ένας αγωνιστής του κανναβινοειδούς υποδοχέα 1 και 2 (CBR1 και CBR2), έχει προστατευτική δράση σε ένα μοντέλο νεογνών τρωκτικών προλαβαίνοντας την απελευθέρωση γλουταμικού, την συσσώρευση TNF-α και την επαγωγή του iNOS, μειώνοντας έτσι τον κυτταρικό θάνατο [Fernandez – Lopez D et al, 2006].

Μελέτη Alvarez FJ et al, 2008

Σε μία μελέτη, η ενδοφλέβια χορήγηση CBD μείωσε την βραχυπρόθεσμη εγκεφαλική βλάβη σε χοιρίδια με πειραματικά προκληθείσα υποξία – ισχαιμία [Alvarez FJ et al, 2008].

Μελέτη Fernandez-Lopez D et al, 2010

Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα συμμετέχει στη διαμόρφωση του πολλαπλασιασμού των νευρωνικών βλαστοκυττάρων, στην επιβίωση και την διαφοροποίηση, καθώς και στη δημιουργία νέων προγονικών ολιγοδενδροκυττάρων στον μεταγεννητικό εγκέφαλο.

Στη μελέτη αυτή το κανναβινοειδές win55212-2, χορηγούμενο σε δόση 1 mg/ kg δύο φορές ημερησίως για 7 ημέρες, προήγαγε την νευρωνική αποκατάσταση μετά από νεογνική υποξία – ισχαιμία σε αρουραίους [Fernandez – Lopez D et al, 2010].

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ

ü  Fernandez-Lopez D, Martinez-Orgado J, Nunez E, Romero J, Lorenzo P, Moro MA, Lizasoain I. Characterization of the neuroprotective effect of the cannabinoid agonist win-55212 in an in vitro model of hypoxic-ischemic brain damage in newborn rats. Pediatr. Res. 2006;60:169–173. [CrossRef] [Google Scholar]

ü Alvarez FJ, Lafuente H, Rey-Santano MC, Mielgo VE, Gastiasoro E, Rueda M, Pertwee RG, Castillo AI, Romero J, Martinez-Orgado J. Neuroprotective effects of the nonpsychoactive cannabinoid cannabidiol in hypoxic-ischemic newborn piglets. Pediatr. Res.  2008;64:653–658.

ü Fernandez-Lopez D, Pradillo JM, Garcia-Yebenes I, Martinez-Orgado JA, Moro MA, Lizasoain I. The cannabinoid win55212-2 promotes neural repair after neonatal hypoxia-ischemia. Stroke.  2010;41:2956–2964.

Avatar

Author

Κων. Θ. Τέμπος

Ιατρός Ρευματολόγος - Παιδορευματολόγος, Βοτανοθεραπευτής, Ολιστικός Ιατρός, π. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου "ΚΑΤ" Κηφισιάς, π. Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, Ιατρικός Συγγραφέας, Λογοτέχνης, Μέλος Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Ένωσης Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *